ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sie

S IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sie-, *sie*
Possible hiragana form: しえ
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
siesta(n) n. a short sleep in the afternoon esp. in warm countries: take/have a siesta The stores all close after lunvh when everyone takes a siesta

English-Thai: Longdo Dictionary
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siege(n) การโอบล้อม, See also: การล้อมโจมตี, Syn. attack, onslaught
siege(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, บัลลังก์
siege(n) ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
siege(vt) ล้อมโจมตี, See also: โจมตี, บุกรุก, โอบล้อม
sieve(n) ตะแกรง, See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง, Syn. mesh, sifter, screen
sieve(n) คนปากเปราะ, See also: คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vi) กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sieve(vt) กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sienna(n) ดินเผา
sierra(n) เทือกเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม,การล้อม,การล้อมโจมตี,การกลุ้มรุม,ฐานะ,ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม,ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign, effort, Ant. lull, pause
sierra(เซีย'ระ) n.เทือกเขา,เทือกเขารูปฟันเลื่อย
siesta(ซิเอส'ทะ) n. การพักเที่ยงหรือการงีบหลับตอนเที่ยง ,การนอนกลางวัน, Syn. nap, afternoon rest
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
booboisie(บูบวาชี') n. ชนชันที่ไร้การศึกษา
bourgeoisie(บัวจวาซี') n. ชนชั้นกลาง
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
cramosie(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,

English-Thai: Nontri Dictionary
siege(n) การโอบล้อม,การรุกเร้า,การล้อมรอบ
siege(vt) กลุ้มรุม,รุกเร้า,โอบล้อม,ล้อมรอบ
sierra(n) เทือกเขา,ทิวเขา
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vt) ลอด,ร่อน,เลือกเฟ้น
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
easier(adj) ง่ายดาย,สะดวกขึ้น,สบายขึ้น
hosier(n) คนทำหรือขายถุงเท้ายาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve cellเซลล์ตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve elementเซลล์ลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve of Eratosthenesตะแกรงเอราทอสเทนีส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sieve plateแผ่นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tubeท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tube memberเซลล์ท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siege warfareสงครามปิดล้อม [TU Subject Heading]
Siegesการปิดล้อม [TU Subject Heading]
siemensซีเมนส์, หน่วยวัดความนำไฟฟ้าของตัวนำ  ใช้สัญลักษณ์ S โดยกำหนดว่า 1 ซีเมนส์  คือ ความนำไฟฟ้าของตัวนำซึ่งมีความต้านทาน 1 โอห์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sieve plateแผ่นตะแกรง, ด้านหน้าตัดของเซลล์หลอดตะแกรง มีลักษณะเป็นตะแกรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tubeหลอดตะแกรง, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์หลอดตะแกรงหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน  ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารให้พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tube memberซีฟทิวบ์, กลุ่มเซลล์พวกหนึ่งของโฟลเอ็ม เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวปลายด้านบนและด้านล่างของเซลล์มีรูเล็ก ๆ คล้ายตะแกรง  เซลล์นี้เมื่อเจริญเต็มที่ นิวเคลียสจะเสื่อมสลายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sievertซีเวิร์ต, หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นเกรย์ กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์อีบี) หน่วยซีเวิร์ตนี้ใช้แทนหน่วยเรม โดย 1 ซีเวิร์ต เท่ากับ 100 เรม (ดู rem ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sieThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน(n) screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
แร่ง(n) strainer, See also: sieve, Thai Definition: เครื่องร่อนของละเอียด
ตะแกรง(n) sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[aeng dinnīo] (n, exp) FR: glaisière [f]
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [f] ; siège [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[andap sām] (n, exp) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 3[andap thī sām] (n, exp) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [m] ; selle [f]
อาเซีย[Asīa] (n, prop) EN: Asia  FR: Asie [f]
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม[bai sadaēng faem ātyākam] (n, exp) FR: extrait de casier judiciaire [m]
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes

CMU English Pronouncing Dictionary
SIE S IY1
SIEH S IY1
SIEG S IY1 G
SIEM S IY1 M
SIEK S IY1 K
SIEW S UW1
SIES S IY1 Z
SIECK S IY1 K
SIEJA S EY1 AH0
SIEBE S IY1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siege (n) sˈiːʤ (s ii1 jh)
sieve (v) sˈɪv (s i1 v)
Siegel (n) sˈiːgəl (s ii1 g @ l)
siecle (n) sɪˈɛkəl (s i e1 k @ l)
sieges (n) sˈiːʤɪz (s ii1 jh i z)
sienna (n) sˈɪˈɛnə (s i1 e1 n @)
sierra (n) sˈɪˈɛəʳrə (s i1 e@1 r @)
siesta (n) sˈɪˈɛstə (s i1 e1 s t @)
sieved (v) sˈɪvd (s i1 v d)
sieves (v) sˈɪvz (s i1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西门子[Xī mén zǐ, ㄒㄧ ㄇㄣˊ ㄗˇ, 西 / 西] Siemens (company name), #9,942 [Add to Longdo]
午觉[wǔ jiào, ㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] siesta; afternoon nap, #16,646 [Add to Longdo]
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial, #24,465 [Add to Longdo]
筛子[shāi zi, ㄕㄞ ㄗ˙, / ] sieve, #45,189 [Add to Longdo]
塞拉利昂[Sài lā lì áng, ㄙㄞˋ ㄌㄚ ㄌㄧˋ ㄤˊ, ] Sierra Leone, #47,414 [Add to Longdo]
西门子公司[Xī mén zǐ Gōng sī, ㄒㄧ ㄇㄣˊ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 西 / 西] Siemens AG, #48,210 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] sieve-like utensil, #156,030 [Add to Longdo]
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy, #460,307 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] sieve; to sift, to strain, #462,751 [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sieเขาผู้หญิง หรือ เขาหลายๆ คน (ไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียว)
Sie(pron) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(pron) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(pron) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(pron) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.
sie(pron) พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์) เช่น Wer liebt sie?
sie(pron) พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Sie sind groß.
sie(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศหญิง) เช่น Wer liebt sie?
sie(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.
siebenเจ็ด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieb {n}; Durchschlag {m}colander [Add to Longdo]
Sieb {n}; Durchschlag {m}sieve [Add to Longdo]
Sieb {n} | Siebe {pl}sifter | sifters [Add to Longdo]
Sieb {n} (für Flüssigkeiten)strainer [Add to Longdo]
Sieb {n} (für Sand)riddle screen [Add to Longdo]
Siebanalyse {f}sieve analysis [Add to Longdo]
Siebanlage {f}sieving plant [Add to Longdo]
Siebdruck {m}silk-screen printing; screen printing [Add to Longdo]
Siebdrucker {m}screen printer [Add to Longdo]
Sieben {n}sifting [Add to Longdo]
Siebenbitcode {m} (ASCII)seven-bit code [Add to Longdo]
Siebenbiteinheit {f}septet [Add to Longdo]
Siebeneck {n}heptagon [Add to Longdo]
Siebenfache {n}septuple [Add to Longdo]
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: russe
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: garçon, homme, Ant. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
assiette(n) |f, pl. -s| จาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
エムエスアイイー[emuesuaii-] (n) {comp} MSIE [Add to Longdo]
エラトステネスの篩[エラトステネスのふるい, eratosutenesu nofurui] (n) Eratosthenes' sieve [Add to Longdo]
オージー[o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie) [Add to Longdo]
オージーパーティー[o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
カップ[kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジーメンス[じーめんす, ji-mensu] Siemens [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝利者[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
勝者[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝負[しょうぶ, shoubu] Sieg_oder_Niederlage, Spiel [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] Sieg_des_Guten [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] SIEGEL, STEMPEL [Add to Longdo]
[ほう, hou] SIEGEL [Add to Longdo]
栄冠[えいかん, eikan] Siegerkranz, Lorbeerkranz [Add to Longdo]
沸点[ふってん, futten] Siedepunkt [Add to Longdo]
沸騰点[ふっとうてん, futtouten] Siedepunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top