ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sidewalk

S AY1 D W AO2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sidewalk-, *sidewalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sidewalk(n) ทางเท้า, See also: บาทวิถี, Syn. footway, footpath, pavement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Sidewalksทางเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sidewalkClear the sidewalk of the bicycles.
sidewalkHe parked his car beside the sidewalk.
sidewalkI found a coin on the sidewalk.
sidewalkI slipped and fell on the icy sidewalk.
sidewalkLeaves collect on the sidewalk in the fall.
sidewalkThe flowerpot crashed to the sidewalk.
sidewalkThere was a sunshade over the sidewalk.
sidewalkThe sidewalk was covered with fallen leaves.
sidewalkThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
sidewalkWherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุตบาท(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. บาทวิถี, ทางเท้า, Example: เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน, Thai Definition: ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน, Notes: (อังกฤษ)
บาทวิถี(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[futpāt] (n) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath  FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[thāngdoēnthao] (n) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal  FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[thāngthāo] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDEWALK S AY1 D W AO2 K
SIDEWALKS S AY1 D W AO2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sidewalk (n) sˈaɪdwɔːk (s ai1 d w oo k)
sidewalks (n) sˈaɪdwɔːks (s ai1 d w oo k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk, #13,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェテラス[kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]
サイドウォーク[saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] (n) footpath; walkway; sidewalk; (P) [Add to Longdo]
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sidewalk
      n 1: walk consisting of a paved area for pedestrians; usually
           beside a street or roadway [syn: {sidewalk}, {pavement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top