ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

side

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -side-, *side*
Possible hiragana form: しで
English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
side(n) ข้าง, See also: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง
side(n) เนื้อบริเวณสีข้าง, See also: สีข้าง, Ant. central, middle
side(n) แง่มุม, See also: แง่, กรณี
side(n) ฝ่าย, See also: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม, Syn. faction, party, view
side(n) ริม, See also: ขอบ
side(vt) ยืนอยู่ด้านข้าง
side(adj) ซึ่งเป็นด้านข้าง, See also: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง, Syn. indirect, lateral, Ant. central, direct, middle
side(vi) สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
side(vt) สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
sided(adj) มีขอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
side armn. อาวุธคาดเอวหรือเข็มขัด (เช่นปืนพกหรือดาบ)
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect
side stepn. การก้าวไปทางด้านข้าง,การหลบฉาก,บันไดด้านข้าง
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
sideburns(ไซดฺ'เบิร์นซฺ) n. เคราหน้าใบหู,ปลายเครา
sided(ไซ'ดิด) adj. มีข้าง,มีด้าน,มีริม,มีเหลี่ยม
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
sideling(ไซดฺ'ลิง) adv. ตามขอบทาง,ตามข้างทาง,โดยทางเล็ก,เอียง ๆ ,เฉียง ๆ adj. เอียง,เฉียง, Syn. sidelong, sideways, obliquely
sidelong(ไซดฺ'ลอง) adj.,adv. ไปทางข้างหนึ่ง,เอียงข้าง,ลาดไปทางข้างหนึ่ง,โดยอ้อม,วกเวียน., Syn. oblique

English-Thai: Nontri Dictionary
side(n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
aside(n) การพูดป้องปาก
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
bedside(n) ข้างเตียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
side bend testการทดสอบดัดโค้งด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
side of an angle; arm; arm of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
side shiftการขยับข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
side vaneใบข้าง(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
side-light; parking lightไฟจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
side-valve engineเครื่องยนต์แบบลิ้นข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidebandแถบความถี่ข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sideboardตู้ชิดฝา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
siderism; metallotherapyการรักษาด้วยโลหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sideriteซิเดอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
side channel spillwayside channel spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side flowside flow, น้ำสมทบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side slopeside slope, ลาดข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siderite or Chalybiteซิเดอร์ไรต์ หรีอ คาลีไบต์, Example: แหล่ง - พบในจังหวัดลำปาง พบเป็นเพื่อนแร่ดีบุกที่จังหวัดยะลา พบเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ได้หลายแห่งในบริเวณลานแร่ดีบุกพบเกิดร่วมกับควอร์ตซ์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่มีความสำคัญเป็นบางแหล่งเช่นที่ เกรทบริเตน และออสเตรีย แต่ที่อื่น ๆ ยังเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจ [สิ่งแวดล้อม]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Sidewalksทางเท้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sidearm(n) ปืนพก มีด ดาบ ดาบปลายปืน หรืออาวุธอื่นที่พกติดข้างตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sideA car lying on its side blocked the passage.
sideA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
sideAfter the conflict there were many dead on both sides.
sideAgain, there is another side to the story.
sideA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
sideAll the soldiers stood side by side.
sideAnd just think, you're on the other side of the world.
sideA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
sideA referee should not favor either side.
sideAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
sideA square has four equal sides.
sideA square has four sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเคียง(n) side dishes, Syn. ของเคียง, เครื่องแนม, Example: อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น, Count Unit: อย่าง, ชนิด, Thai Definition: ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก, Notes: (ราชา)
ปฏิกิริยาข้างเคียง(n) side reaction, Syn. ผลข้างเคียง, Example: หากกินยานี้ติดต่อกันนานเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงจากการใช้ยา, Thai Definition: ผลอื่นๆ ที่เกิดสนองตามหลังมา
ข้าง(n) side, See also: group, faction, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count Unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai Definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
ข้างทาง(n) sideways, See also: sidelong, edgeways, Example: ฉันชอบมองของที่ขายอยู่ตามข้างทาง มันเพลินดี, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ริมๆ ทางเดิน
ข้าง(n) side, See also: part, Example: เขาหันข้างให้คู่สนทนา โดยไม่ยอมรับฟังเรื่องต่างๆ, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านข้าง
เคลียคลอ(v) accompany together, See also: side by side, caress, Syn. คลอเคลีย, Example: บางคนเข้ามาตีสนิทเอามือคล้องแขนโอบสะเอวเคลียคลอเหมือนลูกแมว
ฝักฝ่าย(n) group, See also: side, company, Syn. พวก, ข้าง, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด
ฝ่าย(clas) group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count Unit: ฝ่าย
ฝ่าย(n) side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count Unit: ฝ่าย
ฟาก(n) bank, See also: side, shore, Syn. ฝั่ง, ข้าง, Example: เขาเดินข้ามท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เพื่อไปอีกฟากหนึ่ง, Count Unit: ฟาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[ākān khāngkhīeng] (n, exp) EN: side effect  FR: effet secondaire [m]
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[āsai yū] (v, exp) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight  FR: loger ; demeurer
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [f]
แบกะดิน[baēkadin] (n) EN: roadside stand

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDE S AY1 D
SIDEK S AY1 D EH2 K
SIDED S AY1 D IH0 D
SIDED S AY1 D AH0 D
SIDER S AY1 D ER0
SIDEY S AY1 D IY0
SIDES S AY1 D Z
SIDERS S AY1 D ER0 Z
SIDELL S AY1 D AH0 L
SIDE'S S AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
side (v) sˈaɪd (s ai1 d)
Sidey (n) sˈaɪdiː (s ai1 d ii)
sided (v) sˈaɪdɪd (s ai1 d i d)
sides (v) sˈaɪdz (s ai1 d z)
sidecar (n) sˈaɪdkaːr (s ai1 d k aa r)
sidekick (n) sˈaɪdkɪk (s ai1 d k i k)
sidecars (n) sˈaɪdkaːz (s ai1 d k aa z)
sideline (n) sˈaɪdlaɪn (s ai1 d l ai n)
sidelong (j) sˈaɪdlɒŋ (s ai1 d l o ng)
sidereal (j) sˈaɪdˈɪəʳrɪəʳl (s ai1 d i@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] side; to lean; to survey; to measure; conjecture, #2,009 [Add to Longdo]
副作用[fù zuò yòng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] side effect, #8,566 [Add to Longdo]
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk, #13,271 [Add to Longdo]
副业[fù yè, ㄈㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] sideline; partime business; hobby, #15,603 [Add to Longdo]
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] side of body; threaten, #17,068 [Add to Longdo]
边线[biān xiàn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sideline; foul line, #25,851 [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast, #25,924 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] sides of boat, #26,528 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstecher {m} | Abstecher {pl}side trip | side trips [Add to Longdo]
Beistelltisch {m} | Beistelltische {pl}side table | side tables [Add to Longdo]
Beiwagen {m}; Seitenwagen {m}side car [Add to Longdo]
Bord {n} (eines Schiffes)side (of a ship) [Add to Longdo]
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]
Katzentisch {m} | Katzentische {pl}side table | side tables [Add to Longdo]
Küchenbeilage {f}side dish [Add to Longdo]
Kumpan {m} | Kumpane {pl}side kick | side kicks [Add to Longdo]
Längsseite {f}side wall [Add to Longdo]
Nebenbedingung {f} [math.]side condition [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f}side lining [Add to Longdo]
Nebeneingang {m} | Nebeneingänge {pl}side entrance | side entrances [Add to Longdo]
Nebenerscheinung {f}; Nebeneffekt {m} | Nebenerscheinungen {pl}side effect | side effects [Add to Longdo]
Nebengleis {n} | Nebengleise {pl}side track | side tracks [Add to Longdo]
Nebenlinie {f}side lines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no) [Add to Longdo]
ユーザー側[ユーザーがわ, yu-za-gawa] user-side [Add to Longdo]
ユーザ側[ユーザがわ, yu-za gawa] user-side [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
計算機間[けいさんきま, keisankima] inside the computer [Add to Longdo]
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 side
   adj 1: located on a side; "side fences"; "the side porch" [ant:
       {bottom(a)}, {top(a)}]
   n 1: a place within a region identified relative to a center or
      reference location; "they always sat on the right side of
      the church"; "he never left my side"
   2: one of two or more contesting groups; "the Confederate side
     was prepared to attack"
   3: either the left or right half of a body; "he had a pain in
     his side"
   4: a surface forming part of the outside of an object; "he
     examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the
     face of the leaf" [syn: {side}, {face}]
   5: an extended outer surface of an object; "he turned the box
     over to examine the bottom side"; "they painted all four
     sides of the house"
   6: an aspect of something (as contrasted with some other implied
     aspect); "he was on the heavy side"; "he is on the purchasing
     side of the business"; "it brought out his better side"
   7: a line segment forming part of the perimeter of a plane
     figure; "the hypotenuse of a right triangle is always the
     longest side"
   8: a family line of descent; "he gets his brains from his
     father's side"
   9: a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for
     food [syn: {side}, {side of meat}]
   10: an opinion that is held in opposition to another in an
     argument or dispute; "there are two sides to every question"
     [syn: {side}, {position}]
   11: an elevated geological formation; "he climbed the steep
     slope"; "the house was built on the side of a mountain"
     [syn: {slope}, {incline}, {side}]
   12: (sports) the spin given to a ball by striking it on one side
     or releasing it with a sharp twist [syn: {English}, {side}]
   v 1: take sides for or against; "Who are you widing with?"; "I"m
      siding against the current candidate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top