ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyster

SH AY1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyster-, *shyster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shyster(n) ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shyster(ชาย'สเทอะ) n. ทนายความที่มีใจอำมหิต,ทนายความที่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนายความที่มีชื่อเสีย[thanāikhwām thī mī cheū sīa] (n, exp) EN: shyster

CMU English Pronouncing Dictionary
SHYSTER SH AY1 S T ER0
SHYSTERS SH AY1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyster (n) ʃˈaɪstər (sh ai1 s t @ r)
shysters (n) ʃˈaɪstəz (sh ai1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P) [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shyster
   n 1: a person (especially a lawyer or politician) who uses
      unscrupulous or unethical methods [syn: {shyster},
      {pettifogger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top