ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shuttlecock

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shuttlecock-, *shuttlecock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shuttlecock(n) ลูกขนไก่
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน, See also: การตีลูกขนไก่
shuttlecock(vt) ส่งไปส่งมา, See also: ส่งกลับไปมา
shuttlecock(adj) ซึ่งลังเลใจ, See also: ซึ่งกลับไปกลับมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกขนไก่(n) shuttle cock, See also: shuttlecock, Syn. ลูกแบด, ลูกแบดมินตัน, Example: ูลูกขนไก่ยี้ห้อนี้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกที่ใช้ตีโต้ตอบไปมาในกีฬาแบดมินตัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shuttlecock (n) ʃˈʌtlkɒk (sh uh1 t l k o k)
shuttlecocks (n) ʃˈʌtlkɒks (sh uh1 t l k o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] shuttlecock, #73,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャトルコック[shatorukokku] (n) shuttlecock [Add to Longdo]
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
羽子[はご, hago] (n) shuttlecock [Add to Longdo]
追い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shuttlecock
   n 1: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber
      with a crown of feathers [syn: {shuttlecock}, {bird},
      {birdie}, {shuttle}]
   v 1: send or toss to and fro, like a shuttlecock

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top