ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrubbery

SH R AH1 B ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrubbery-, *shrubbery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrubbery(n) ต้นไม้เตี้ย, See also: ไม้พุ่ม, Syn. shrubs, bushes, thick growth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่มไม้(n) bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count Unit: พุ่ม, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery  FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRUBBERY SH R AH1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrubbery (n) ʃrˈʌbəriː (sh r uh1 b @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebüsch {n} | Gebüsche {pl}shrubbery | shrubberies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket [Add to Longdo]
低木[ていぼく, teiboku] (n) shrub; shrubbery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shrubbery
      n 1: an area where a number of shrubs are planted
      2: a collection of shrubs growing together

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top