ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrub

SH R AH1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrub-, *shrub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ, See also: ต้นไม้พุ่ม, Syn. bush, scrub, dwarf tree
shrub(n) น้ำผลไม้มีส่วนผสมของอัลกอฮอล์และน้ำตาล
shrubby(adj) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เตี้ย
shrubby(adj) เหมือนต้นไม้เตี้ย
shrubbery(n) ต้นไม้เตี้ย, See also: ไม้พุ่ม, Syn. shrubs, bushes, thick growth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrub(ชรับ) n. ต้นไม้ขนาดเล็ก,ต้นไม้เตี้ย ๆ มน้ำผลไม้ใส่น้ำตาล (และบางครั้งใส่เหล้า)
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย
shrubby(ชรับ'บี) adj. เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้เตี้ย ๆ ,คล้ายต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้เตี้ย ๆ, See also: shrubbiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ,พุ่มไม้
shrubby(adj) เต็มไปด้วยต้นไม้เตี้ยๆ,เป็นพุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shrubไม้พุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shrubsไม้พุ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrubMountain fires are thought of causing little harm with the only damage being the burning of trees and shrubs, but actually there's a hell of a 'hidden character'.
shrub"What is it?" "Well, you see, I wanted the shrubs pruned."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าไม้พุ่ม(n) shrub forest, See also: forest of shrub, Example: พื้นที่ดินของป่าไม้พุ่มมักจะตื้นมีหินผุดโผล่ขึ้นทั่วไป, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นไม้พุ่มขึ้นทึบ
พุ่มไม้(n) bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count Unit: พุ่ม, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม
สุมทุม(n) bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุมพุ่มไม้, Example: งูสันหลังหักเลื้อยหลบเข้าใต้สุมทุมอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมอยู่รกทั่วบริเวณ
สุมทุมพุ่มไม้(n) bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุม, Example: พวกหนุ่มสาวชอบแอบไปพลอดรักกันหลังสุมทุมพุ่มไม้ตามสวนสาธารณะ, Thai Definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นพุ่มหรือร่มเงาปกคลุมอยู่
ไม้พุ่ม(n) bush, See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove, Example: สวนนี้มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกลมๆ กลางพองสำหรับใช้เป็นซุ้ม
ต้นไม้ใบหญ้า(n) tree, See also: shrub, Syn. ต้นไม้, ไม้, ต้น, พืชพันธุ์, Example: ป่าดูเขียวชอุ่มเพราะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่มากมาย
ต้นหมากรากไม้(n) tree, See also: shrub, plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: อาณาบริเวณบ้านเขาเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้หลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery  FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRUB SH R AH1 B
SHRUBS SH R AH1 B Z
SHRUBBY SH R AH1 B IY0
SHRUBBERY SH R AH1 B ER0 IY0
SHRUBLIKE SH R AH1 B L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrub (n) ʃrˈʌb (sh r uh1 b)
shrubs (n) ʃrˈʌbz (sh r uh1 b z)
shrubbery (n) ʃrˈʌbəriː (sh r uh1 b @ r ii)
shrubberies (n) ʃrˈʌbərɪz (sh r uh1 b @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小树[xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] shrub; small tree; sapling; CL:棵[ke1] [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] shrub [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busch {m}; Staude {f} | Büsche {pl}; Stauden {pl}shrub | shrubs [Add to Longdo]
Strauch {m} | Sträucher {pl}shrub | shrubs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash) [Add to Longdo]
亜低木[あていぼく, ateiboku] (n) subshrub [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
鎌柄[かまつか;カマツカ, kamatsuka ; kamatsuka] (n) (1) (uk) sickle handle; (2) goby minnow (Pseudogobio esocinus); (3) (See 牛殺し) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa); (4) (See 露草) Asiatic dayflower (Commelina communis); (5) (See 葉鶏頭) Joseph's-coat (species of amaranth, Amaranthus tricolor) [Add to Longdo]
雁金草;雁草[かりがねそう;カリガネソウ, kariganesou ; kariganesou] (n) (uk) blue spirea (Caryopteris divaricata); blue mist shrub [Add to Longdo]
牛殺し[うしころし, ushikoroshi] (n) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa) [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
山萩[やまはぎ;ヤマハギ, yamahagi ; yamahagi] (n) (uk) shrubby lespedeza (species of bush clover, Lespedeza bicolor) [Add to Longdo]
樹木[じゅもく, jumoku] (n,adj-no) trees and shrubs; arbour; arbor; (P) [Add to Longdo]
衝羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shrub
      n 1: a low woody perennial plant usually having several major
           stems [syn: {shrub}, {bush}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top