ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shove

SH AH1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shove-, *shove*
Possible hiragana form: しょう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shove(vi) ดัน, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
shove(vt) ผลัก, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
shove(n) การผลัก
shovel(n) พลั่ว, See also: เสียม, เครื่องตัก, เครื่องเซาะ, Syn. spade, trowel
shovel(n) ปริมาณที่ตักด้วยพลั่วหนึ่งครั้ง
shovel(vt) ขุดด้วยเสียมหรือพลั่ว, See also: ตักด้วยพลั่ว, แซะด้วยพลั่ว
shove at(phrv) ผลักดัน
shove by(phrv) ชนเบาๆ, See also: สัมผัสเบาๆ, Syn. push by
shove in(phrv) ผลักหรือดันเข้า, See also: อัดใส่, ยัดเข้า, ยัด, Syn. push in
shove on(phrv) รีบดำเนินต่อ, See also: ทำต่อ, Syn. push on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shove(ชัฟว) vt.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ผลักใส,เข็น vi. ดัน, See also: shover n., Syn. propel, push, impel
shovel(ชัฟ'เวิล) n.,v. (ตักด้วย) พลั่ว,เสียม,เครื่องตัก,เครื่องเซาะ. ขุด., Syn. spade, scoop, dredge

English-Thai: Nontri Dictionary
shove(n) การเข็น,การผลัก,การดัน,การเสือก,การซุก,การออกเรือ
shove(vi, vt) เข็น,ผลัก,ไส,ดัน,เสือก,ซุก,ออกเรือ
shovel(n) เสียม,พลั่ว,เครื่องตัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shovel-shaped toothฟันรูปเสียม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoveHe shoved the letter into his pocket.
shovePretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.
shoveThe man shoved her aside.
shoveThe steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.
shoveThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
shoveThey were shoveling the snow away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ(v) push, See also: shove, thrust, move, Syn. เข็น, เคลื่อน, Example: เขาไถรถเข็นเข้ามาจอดในร่มไม้, Thai Definition: เคลื่อนไปไถลไป
แทรกตัว(v) push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai Definition: เบียดเข้าไป
เข็น(v) push, See also: shove, Syn. ไส, ดัน, เสือก, ผลัก, Ant. ลาก, Example: พ่อกับพี่ชายลงมาช่วยกันเข็นเกวียนซึ่งติดอยู่ในปลัก, Thai Definition: ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปกติให้เคลื่อนไปข้างหน้า
ผลัก(v) push, See also: shove, thrust, drive, Syn. ดัน, Example: รุ่นพี่ท่าทางยียวนเข้ามาผลักหน้าอกโก๊ะอย่างเอาเรื่อง, Thai Definition: ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
ถีบ(v) shove away, See also: shove away with foot, Example: นางเอกถีบคนร้ายแล้ววิ่งหนีไป, Thai Definition: งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้ากระแทกออกไป, งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้าดันไปโดยแรง
การผลัก(n) push, See also: shove, thrust, pushing, Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน, Thai Definition: การใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
โกย(v) shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai Definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
ดัน(v) push, See also: shove, push forward, Syn. ผลัก, ไส, ยัน, ดุน, รุน, เข็น, Example: พ่อดันกล่องกระดาษให้ไปข้างหน้า, Thai Definition: ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง
เสือก(v) push, See also: shove, drive, thrust, Syn. ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส, Example: เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย, Thai Definition: ไสไป, ผลักไป
เสียม(n) spade, See also: shovel, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย โดยเสียมกับจอบเป็นของที่ขายได้ตลอดปี, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับขุด แซะ และพรวนดินชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[bīet] (v) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove  FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ดัน[dan] (v) EN: push ; shove  FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
การผลักดัน[kān phlakdan] (n) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove
โกย[kōi] (v) EN: shovel ; scoop up ; pitch  FR: puiser ; pelleter
เป็ดปากพลั่ว[pet pāk phlūa] (n, exp) EN: Northern Shoveler  FR: Canard souchet [m] ; Souchet ordinaire [m] ; Canard à bec de spatule [m] ; Bec plat [m] ; Bec en cuiller [m] ; Canard cuiller [m] ; Louchard [m]
ผลัก[phlak] (v) EN: push ; shove ; thrust  FR: pousser ; repousser
พลั่ว[phlūa] (n) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel  FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
แทรกตัว[saēk tūa] (v) EN: push through ; shove ; jostle ; press
ไส[sai] (v) EN: push ; shove  FR: pousser
เสือก[seūak] (v) EN: push ; shove ; drive ; thrust  FR: pousser

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOVE SH AH1 V
SHOVED SH AH1 V D
SHOVEL SH AH1 V AH0 L
SHOVER SH AH1 V ER0
SHOVES SH AH1 V Z
SHOVELS SH AH1 V AH0 L Z
SHOVELED SH AH1 V AH0 L D
SHOVELING SH AH1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shove (v) ʃˈʌv (sh uh1 v)
shoved (v) ʃˈʌvd (sh uh1 v d)
shovel (v) ʃˈʌvəl (sh uh1 v @ l)
shoves (v) ʃˈʌvz (sh uh1 v z)
shovels (v) ʃˈʌvəlz (sh uh1 v @ l z)
shovelful (n) ʃˈʌvəlful (sh uh1 v @ l f u l)
shovelled (v) ʃˈʌvəld (sh uh1 v @ l d)
shovelfuls (n) ʃˈʌvəlfulz (sh uh1 v @ l f u l z)
shovelling (v) ʃˈʌvəlɪŋ (sh uh1 v @ l i ng)
shovel-board (n) ʃˈʌvl-bɔːd (sh uh1 v l - b oo d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] shovel; variant of 鍬|锹, #28,105 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] shovel; to dig, #28,105 [Add to Longdo]
铲子[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, / ] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil), #45,135 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャベル(P);ショベル(P)[shaberu (P); shoberu (P)] (n) shovel; (P) [Add to Longdo]
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish [Add to Longdo]
ショベルローダー[shoberuro-da-] (n) shovel loader [Add to Longdo]
スコップ[sukoppu] (n) (1) shovel (dut [Add to Longdo]
スノーダンプ[suno-danpu] (n) hand-held snow shovel (wasei [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
パワーシャベル[pawa-shaberu] (n) power shovel [Add to Longdo]
パワーショベル[pawa-shoberu] (n) power shovel [Add to Longdo]
フラッシュオーバー[furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shove
   n 1: the act of shoving (giving a push to someone or something);
      "he gave the door a shove"
   v 1: come into rough contact with while moving; "The passengers
      jostled each other in the overcrowded train" [syn:
      {jostle}, {shove}]
   2: push roughly; "the people pushed and shoved to get in line"
   3: press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust
     the letter into his hand" [syn: {thrust}, {stuff}, {shove},
     {squeeze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top