ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoreward

SH AO1 R W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoreward-, *shoreward*, shorewar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoreward(adj) เข้าสู่ฝั่ง, See also: ไปทางฝั่ง
shorewards(adv) เข้าสู่ฝั่ง, See also: ไปทางฝั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
shoreward(adj, adv) เข้าหาฝั่ง,ไปสู่ฝั่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOREWARD SH AO1 R W ER0 D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoreward
   adj 1: (of winds) coming from the sea toward the land; "an
       inshore breeze"; "an onshore gale"; "sheltered from
       seaward winds" [syn: {inshore}, {onshore}, {seaward},
       {shoreward}] [ant: {offshore}, {seaward}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top