ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoplifter

SH AA1 P L IH2 F T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoplifter-, *shoplifter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt., vi

English-Thai: Nontri Dictionary
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPLIFTER SH AA1 P L IH2 F T ER0
SHOPLIFTERS SH AA1 P L IH2 F T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoplifter (n) ʃˈɒplɪftər (sh o1 p l i f t @ r)
shoplifters (n) ʃˈɒplɪftəz (sh o1 p l i f t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladendieb {m} | Ladendiebe {pl}shoplifter | shoplifters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルパン[rupan] (n,vs) (col) (See 万引) shoplifting; shoplifter [Add to Longdo]
万引(P);万引き(P)[まんびき, manbiki] (n,vs) shoplifting; shoplifter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shoplifter
      n 1: a thief who steals goods that are in a store [syn:
           {booster}, {shoplifter}, {lifter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top