ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shooting

SH UW1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shooting-, *shooting*, shoot
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shooting star(n) ดาวตก, See also: ผีพุ่งใต้, Syn. meteor, falling star, fireball
shooting gallery(n) สนามยิงปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trapshooting(แทรพ'ชูททิง) n. กีฬายิงเป้า}
wing shootingn. การยิงสัตว์ที่บินอยู่กลางอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shooting pain; pain, fulgurant; pain, lightningอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shootingการยิง [TU Subject Heading]
shooting flowshooting flow, การไหลเหนือวิกฤต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
shooting flowshooting flow, การไหลพุ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shooting hasn't begun yet.ตอนนี้ยังไม่เริ่มยิงปืน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They are shooting people for not blowing up bridges.ไม่เป่าขึ้นสะพาน ก็เราจะไม่ชอบที่ ไม่ How I Won the War (1967)
It's too late, they start shooting in a week.มันสายเกินไปที่พวกเขาเริ่มต้นการถ่ายภาพในสัปดาห์ที่ The Godfather (1972)
In 25 years, there's never been a shooting or a murder in this town.ใน 25 ปี ไม่เคยมีเหตุยิงกัน หรือฆาตกรรมในเมืองนี่เลย Jaws (1975)
Well, he was shooting at us, Will!ก็ เขาถูกยิงที่เรา วิล First Blood (1982)
There's shooting in every war.มีการถ่ายทำในทุกสงคราม Idemo dalje (1982)
- shooting at a dog, at us ?แถมยังจะมายิงหมากับพวกเราอีกตังหาก The Thing (1982)
They're shooting at us.พวกเขาจะยิงเรา Clue (1985)
Why are you shooting that thing at us?ยิงพวกเราทำไม? Clue (1985)
A shooting star, Toto.ผีพุ่งใต้ โทโท Return to Oz (1985)
A shooting star.ผีพุ่งใต้ Return to Oz (1985)
- My friends sent it on a shooting star.-เพื่อนหนูส่งมากับผีพุ่งใต้ Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shootingAnother shooting and another friend's gone.
shootingA shooting star dashed through the sky.
shootingHe came out shooting, same as you said he would.
shootingI have seen a shooting star once.
shootingI'll do the shooting.
shootingLet me wish shooting star.
shootingLook at that shooting star.
shootingLook! There goes a shooting star.
shooting"Police. Would you mind coming down to the station?" "W-why?" "You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!"
shootingShooting stars will be seen tonight.
shootingStop shooting the breeze and get to work!
shootingTerrible shooting broke out the night before last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามยิงปืน(n) shooting gallery, Syn. สนามเป้า, Example: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสนามยิงปืนหลายแห่งให้ฝึก ฝีมือกัน, Count Unit: สนาม, แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับฝึกซ้อมยิงปืน
การถ่ายทำภาพยนตร์(n) shooting, See also: filming
ห้าง(n) shooting stand, See also: scaffold, Example: นายพรานขึ้นไปนั่งซุ่มอยู่บนห้างเพื่อคอยทำร้ายสัตว์ที่เผลอเดินผ่านไปมา, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: ที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น
กลาบาต(n) shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count Unit: ก้อน, ลูก, Thai Definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย
ดาวตก(n) meteor, See also: shooting star, Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ, Example: ดาวตกลิ่วมายังพื้นโลก, Thai Definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [m] ; script [m]
ดาวตก[dāotok] (n, exp) EN: shooting star ; falling star ; meteor  FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ห่าง[hāng] (n) EN: shooting stand
ห้าง[hāng] (n) EN: shooting stand ; scaffold
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: troubleshooting
การถ่ายทำภาพยนตร์[kān thāitham phāpphayon] (n, exp) EN: shooting ; filming
ผีพุ่งไต้[phīphungtai] (n) EN: meteor ; shooting star
ยิงเป้า[ying pao] (v, exp) EN: fire at a target ; do target shooting ; do target practice  FR: tirer à la cible
ยิงเป้า[ying pao] (v, exp) EN: execute by shooting  FR: fusiller

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOOTING SH UW1 T IH0 NG
SHOOTINGS SH UW1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shooting (v) ʃˈuːtɪŋ (sh uu1 t i ng)
shooting-box (n) ʃˈuːtɪŋ-bɒks (sh uu1 t i ng - b o k s)
shooting-boxes (n) ʃˈuːtɪŋ-bɒksɪz (sh uu1 t i ng - b o k s i z)
shooting-brake (n) ʃˈuːtɪŋ-brɛɪk (sh uu1 t i ng - b r ei k)
shooting-range (n) ʃˈuːtɪŋ-rɛɪnʤ (sh uu1 t i ng - r ei n jh)
shooting-stick (n) ʃˈuːtɪŋ-stɪk (sh uu1 t i ng - s t i k)
shooting-brakes (n) ʃˈuːtɪŋ-brɛɪks (sh uu1 t i ng - b r ei k s)
shooting-ranges (n) ʃˈuːtɪŋ-rɛɪnʤɪz (sh uu1 t i ng - r ei n jh i z)
shooting-sticks (n) ʃˈuːtɪŋ-stɪks (sh uu1 t i ng - s t i k s)
shooting-galleri (n) ʃˈuːtɪŋ-gælərɪz (sh uu1 t i ng - g a l @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, / ] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer), #24,590 [Add to Longdo]
靶场[bǎ chǎng, ㄅㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] shooting range; range, #52,691 [Add to Longdo]
射杀[shè shā, ㄕㄜˋ ㄕㄚ, / ] shooting to death; to gun down [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagdhütte {f}shooting box [Add to Longdo]
Jagdrecht {n}shooting right [Add to Longdo]
Jagdschein {m}shooting licence; game licence [Add to Longdo]
Schießbude {f} | Schießbuden {pl}shooting gallery | shooting galleries [Add to Longdo]
Schießeisen {n} [ugs.]shooting iron; rod; gat [coll.] [Add to Longdo]
Schießerei {f} | Schießereien {pl}shooting | shootings [Add to Longdo]
Schießstand {m} | Schießstände {pl}shooting stand; rifle range | shooting stands; rifle ranges [Add to Longdo]
Sternschnuppe {f}shooting star; falling star [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきにょき[nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
クランクアップ[kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]
シューティングゲーム[shu-teinguge-mu] (n) {comp} shooting game [Add to Longdo]
シューティングスクリプト[shu-teingusukuriputo] (n) shooting script [Add to Longdo]
スキート射撃[スキートしゃげき, suki-to shageki] (n) skeet shooting [Add to Longdo]
トラップ射撃[トラップしゃげき, torappu shageki] (n) trap shooting [Add to Longdo]
トラブルシューティング[toraburushu-teingu] (n) trouble-shooting [Add to Longdo]
ライフル射撃[ライフルしゃげき, raifuru shageki] (n) rifle shooting [Add to Longdo]
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shooting
   n 1: the act of firing a projectile; "his shooting was slow but
      accurate" [syn: {shooting}, {shot}]
   2: killing someone by gunfire; "when the shooting stopped there
     were three dead bodies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top