ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shiny

SH AY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shiny-, *shiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shiny(adj) ซึ่งเป็นมันเงา, See also: เป็นประกาย, สุกใส, Syn. polished, sparkling, Ant. dull, faded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shinyShinya married a pretty girl.
shinyThe seat of his pants is shiny.
shinyThe waiting car was big and black and shiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อร่ามเรือง(adj) shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว
มันเงา(adj) shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
เงาวับ(adj) shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
แผล็บ(adj) shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: ที่มันเป็นเงา
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
เลื่อมพราย(adj) shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai Definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ
แผล็บ(adv) shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เลื่อม[leūam] (adj) EN: shiny
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished
เป็นมัน[pen man] (v) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed
วาว[wāo] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling  FR: brillant ; luisant

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINY SH AY1 N IY0
SHINYUKA SH IH2 N Y UW1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shiny (j) ʃˈaɪniː (sh ai1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银亮[yín liàng, ㄧㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] shiny bright as silver, #110,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glänzend; blank {adj} | glänzender | am glänzendstenshiny | shinier | shiniest [Add to Longdo]
Glanzpfeifdrossel {f} [ornith.]Shiny Whistling Thrush [Add to Longdo]
Seidenkuhstärling {m} [ornith.]Shiny Cowbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
シニョン;シニヨン[shinyon ; shiniyon] (n) chignon (ladies' hairstyle) (fre [Add to Longdo]
ロシニョール[roshinyo-ru] (n) Rossignol [Add to Longdo]
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]
回転信用払い[かいてんしんようばらい, kaitenshinyoubarai] (n) revolving payments [Add to Longdo]
学士入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program [Add to Longdo]
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
企業間信用[きぎょうかんしんよう, kigyoukanshinyou] (n) inter-business credit [Add to Longdo]
旧新約聖書[きゅうしんやくせいしょ, kyuushinyakuseisho] (n) Old and New Testaments [Add to Longdo]
旧新約全書[きゅうしんやくぜんしょ, kyuushinyakuzensho] (n) Old and New Testaments [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
送信要求[そうしんようきゅう, soushinyoukyuu] Request-To-Send, RTS [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信用[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
深夜[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shiny
   adj 1: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
       horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the
       moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet";
       "shining white enamel" [syn: {glistening}, {glossy},
       {lustrous}, {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   2: having a shiny surface or coating; "glazed fabrics"; "glazed
     doughnuts" [syn: {glazed}, {shiny}] [ant: {unglazed}]
   3: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a
     sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished
     brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
     lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny
     black patents" [syn: {bright}, {burnished}, {lustrous},
     {shining}, {shiny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top