ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp

SH AA1 R P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-, *sharp*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp(adj) แหลมคม, See also: คม, Syn. acute, sharpened, sharp-edged, Ant. dull, blunt
sharp(adj) ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, bright
sharp(adj) ฉุนเฉียว, See also: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
sharp(adj) เผ็ดร้อน, See also: รสเผ็ด, รสฉุน, Syn. spicy, hot, Ant. insipid
sharp(adj) ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
sharp(adj) ชัดเจน, See also: ชัด, Syn. audible, visible
sharp(adj) เฉียบขาด, See also: ยอดเยี่ยม, ทันสมัย, Syn. excellent, fine, Ant. out-of-date
sharp(adj) เสียดแทง, See also: แสบแก้วหู, เสียง แหลม, Syn. cutting, fierce, intense
sharp(adv) ตรงเวลา, See also: ตรงเผง, ตรง
sharp(n) เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
sharp-nosedadj. จมูกไว,ได้กลิ่นเร็ว
sharp-tonguedadj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge, hone, strop
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.

English-Thai: Nontri Dictionary
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน,เหลา,ทำให้แหลม,ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน,ผู้ลับ,เครื่องเหลา,กบเหลาดินสอ
sharpness(n) ความคม,ความแหลม,ความรุนแรง,ความเฉียบแหลม,ความเข้มงวด
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp spoonช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharpA cat was sharpening its claws against a post.
sharpA dog has a sharp sense of smell.
sharpAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
sharpAll of a sudden, we heard the sharp cry of a cat.
sharpA man was complaining of something in a sharp voice.
sharpA sharp crack of thunder split the sky.
sharpA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
sharpBirds have sharp eyes.
sharpChris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.
sharpCome at ten o'clock sharp.
sharpCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
sharpCorporate earnings in the first quarter improved sharply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม(adj) sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
เผ็ดร้อน(adv) sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai Definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
ปากตลาด(adj) sharp-tongued, Syn. ปากจัด, Example: ชาวบ้านชาวช่องนินทาว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นประเภทพวกปากตลาด
ลับ(v) sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai Definition: ถูให้คม
เหลา(v) sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai Definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
อย่างรวดเร็ว(adv) increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ปากกล้า(adj) sharp-tongued, See also: outspoken, Example: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai Definition: พูดไม่เกรงกลัวใคร
ปากคม(adj) sharp-tongued, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปากคม พูดไม่เกรงใจใคร, Thai Definition: พูดจาเสียดแทงใจ
ปากจัด(adj) sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai Definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ปากตะไกร(adj) sharp-tongued, See also: sarcastic, Syn. ปากจัด, Example: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์ = เชาว์[chao] (n) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฝน[fon] (v) EN: sharpen ; grind ; whet
ฝนมีด[fon mīt] (v, exp) EN: whet a knife ; sharpen a knife

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARP SH AA1 R P
SHARPS SH AA1 R P S
SHARPY SH AA1 R P IY0
SHARPE SH AA1 R P
SHARPEN SH AA1 R P AH0 N
SHARPIE SH AA1 R P IY0
SHARP'S SH AA1 R P S
SHARPER SH AA1 R P ER0
SHARPLY SH AA1 R P L IY0
SHARPLES SH AA1 R P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp (n) ʃˈaːp (sh aa1 p)
sharps (n) ʃˈaːps (sh aa1 p s)
sharpen (v) ʃˈaːpən (sh aa1 p @ n)
sharper (n) ʃˈaːpər (sh aa1 p @ r)
sharply (a) ʃˈaːpliː (sh aa1 p l ii)
sharpens (v) ʃˈaːpənz (sh aa1 p @ n z)
sharpers (n) ʃˈaːpəz (sh aa1 p @ z)
sharpest (j) ʃˈaːpɪst (sh aa1 p i s t)
sharp-set (j) ʃˈaːp-sɛt (sh aa1 p - s e t)
sharpened (v) ʃˈaːpənd (sh aa1 p @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, ] sharp increase; rapid growth, #17,055 [Add to Longdo]
锋利[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ, / ] sharp (e.g. knife blade); incisive; to the point, #17,340 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
锐利[ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] sharp; sharply, #18,857 [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆, #19,252 [Add to Longdo]
利剑[lì jiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] sharp sword, #27,753 [Add to Longdo]
利刃[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, ] sharp blade, #34,119 [Add to Longdo]
尖尖[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ, ] sharp; pointed, #35,514 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfblick {m} | Scharfblicke {pl}sharp eye | sharp eyes [Add to Longdo]
Zacke {f} | Zacken {pl}sharp point; jag | jags [Add to Longdo]
hungrigsharp set [Add to Longdo]
scharf {adj} | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest [Add to Longdo]
scharfsichtig; scharfäugig {adj} | am scharfsichtigstensharp sighted | most sharp sighted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
がたん[gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
はたと[hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
ぶすっと[busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharp
   adv 1: changing suddenly in direction and degree; "the road
       twists sharply after the light"; "turn sharp left here";
       "the visor was acutely peaked"; "her shoes had acutely
       pointed toes" [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
   adj 1: (of something seen or heard) clearly defined; "a sharp
       photographic image"; "the sharp crack of a twig"; "the
       crisp snap of dry leaves underfoot" [syn: {crisp},
       {sharp}]
   2: ending in a sharp point [syn: {acuate}, {acute}, {sharp},
     {needlelike}]
   3: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
     distinctions; "an acute observer of politics and
     politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning";
     "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating
     insight"; "frequent penetrative observations" [syn: {acute},
     {discriminating}, {incisive}, {keen}, {knifelike},
     {penetrating}, {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   4: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
     businessman"; "an astute tenant always reads the small print
     in a lease"; "he was too shrewd to go along with them on a
     road that could lead only to their overthrow" [syn: {astute},
     {sharp}, {shrewd}]
   5: harsh; "sharp criticism"; "a sharp-worded exchange"; "a tart
     remark" [syn: {sharp}, {sharp-worded}, {tart}]
   6: having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones ;
     "a shrill whistle"; "a shrill gaiety" [syn: {shrill},
     {sharp}]
   7: extremely steep; "an abrupt canyon"; "the precipitous rapids
     of the upper river"; "the precipitous hills of Chinese
     paintings"; "a sharp drop" [syn: {abrupt}, {precipitous},
     {sharp}]
   8: keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or
     point; "a sharp pain"; "sharp winds" [ant: {dull}]
   9: having or made by a thin edge or sharp point; suitable for
     cutting or piercing; "a sharp knife"; "a pencil with a sharp
     point" [ant: {dull}]
   10: (of a musical note) raised in pitch by one chromatic
     semitone; "C sharp" [ant: {flat}, {natural}]
   11: very sudden and in great amount or degree; "a sharp drop in
     the stock market"
   12: quick and forceful; "a sharp blow"
   n 1: a musical notation indicating one half step higher than the
      note named
   2: a long thin sewing needle with a sharp point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top