ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shag

SH AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shag-, *shag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shag(sl) การร่วมเพศ
shag(n) ขนหรือผมหยาบ, Syn. nap, velour
shag(vt) ทำให้หยาบ, See also: ทำให้รุงรัง, ทำให้ยุ่งเหยิง
shaggy(adj) เป็นกระเซิง, See also: ยุ่งเหยิง, หยาบ, ดกหนา, Syn. rough, unkempt, hirsute
shag out(phrv) ทำให้เหน็ดเหนื่อย, See also: ทำให้เหนื่อยล้า, Syn. tire out
shagreen(n) หนังลายจุดทำจากหนังสัตว์
shagreen(adj) หุ้มหรือทำจากหนังลายจุด
shagged-out(sl) หมดแรง, See also: เหนื่อย
shaggy-dog story(idm) เรื่องตลกยาวที่มีบทจบแบบหักมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม,แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ ,หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened

English-Thai: Nontri Dictionary
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shagadelic[แช็ก-กา-เดล-อิค] (adj) ที่ดูเซ็กซี่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ้ม(adj) bushy, See also: shaggy, Syn. หนา, ดก, Example: ช่างถ่ายภาพมีหนวดเคราครึ้มดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ, Thai Definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
หนา(adj) bushy, See also: shaggy, Syn. ครึ้ม, ดก, Example: ชายผิวดำหน้าเข้มหนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหน้า, Thai Definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
รุงรัง(adj) bushy, See also: shaggy, thick, Syn. รก, รกรุงรัง, Example: ชายผู้นี้ทำตัวแบบฮิปปี้ แต่งตัวสกปรก มีหนวดเครารุงรัง, Thai Definition: อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้องคำหิน[eūang kham hin] (n, exp) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria
นกกาน้ำปากยาว[nok kānām pāk yāo] (n, exp) EN: Indian Cormorant ; Indian Shag  FR: Cormoran à cou brun [m] ; Cormoran indien [m]
ปุย[pui] (adj) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy  FR: duveteux ; crépu ; hirsute
รุงรัง[rungrang] (adj) EN: bushy ; shaggy ; thick  FR: désordonné ; déréglé

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAG SH AE1 G
SHAGS SH AE1 G Z
SHAGGY SH AE1 G IY0
SHAGING SH AE1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shag (v) ʃˈæg (sh a1 g)
shags (v) ʃˈægz (sh a1 g z)
shaggy (j) ʃˈægiː (sh a1 g ii)
shagged (v) ʃˈægd (sh a1 g d)
shaggier (j) ʃˈægɪəʳr (sh a1 g i@ r)
shaggily (a) ʃˈægɪliː (sh a1 g i l ii)
shagging (v) ʃˈægɪŋ (sh a1 g i ng)
shaggiest (j) ʃˈægɪɪst (sh a1 g i i s t)
shagginess (n) ʃˈægɪnəs (sh a1 g i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máng, ㄇㄤˊ, ] shaggy dog; striped, #371,408 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] shaggy dog; striped, #371,408 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
社外[しゃがい, shagai] TH: นอกบริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しゃがむ[shagamu] (v5m,vi) to squat; to crouch; (P) [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
むくむく[mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shag
   n 1: a strong coarse tobacco that has been shredded
   2: a matted tangle of hair or fiber; "the dog's woolly shag"
   3: a fabric with long coarse nap; "he bought a shag rug"
   4: slang for sexual intercourse [syn: {fuck}, {fucking},
     {screw}, {screwing}, {ass}, {nooky}, {nookie}, {piece of
     ass}, {piece of tail}, {roll in the hay}, {shag}, {shtup}]
   5: a lively dance step consisting of hopping on each foot in
     turn
   v 1: dance the shag

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top