ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settle

S EH1 T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settle-, *settle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settle(vt) ตัดสินใจ, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) ตัดสิน, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vt) ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vi) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(vt) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(n) ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
settle in(phrv) ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่, Syn. settle down, shake down
settle in(phrv) ตั้งถิ่นฐาน, See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง,เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง,กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settle(vt) ชำระเงิน,วาง,จัดการ,ระงับ,ขจัด,ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settle๑. ชำระสะสาง๒. ระงับ, เปรียบเทียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settleเก้าอี้ยาวพนักสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle a disputeระงับข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the caseเปรียบเทียบคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตกลง๒. การเลื่อนข้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. นิคม, การตั้งถิ่นฐาน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settleable Solidsของแข็งจมตัวได้, Example: สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Settlementการตั้งถิ่นฐาน, Example: การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
settlement allowancesettlement allowance, การทรุดตัวที่ยอมได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Settlement policyนโยบายการตั้งถิ่นฐาน [เศรษฐศาสตร์]
settlement shrinkagesettlement shrinkage, การหดจากการแข็งตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
settle(vt) ตกลงกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settleA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
settleAfter a while, the children settled down.
settleA neutral country was asked to help settle the dispute.
settleA part of the country was at one time a French settlement.
settleAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
settleCall me when you get settled in.
settleCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
settleDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
settleEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
settleFear crept into my heart and settled there.
settleFighting won't settle anything.
settleGet it settled once and for all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
สร้างถิ่นฐาน(v) settle down, Ant. ละทิ้งถิ่นฐาน, Example: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
อยู่อาศัย(v) live, See also: settle, inhabit, Syn. พักอาศัย, อาศัย, Example: รัฐบาลจัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทำกินและได้แรงงานปลูกป่าขึ้น
อาศัย(v) settle, See also: reside, dwell, Syn. พักพิง, อยู่, พักอาศัย, Example: ชาวพื้นเมืองพวกอบอริจินได้อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียเป็นเวลานับหมื่นๆปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)
ตั้งถิ่นฐาน(v) settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai Definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ปักหลัก(v) settle down, See also: take root, Ant. โยกย้าย, Example: บ้านบริเวณนี้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครอบครัวแต่สำหรับเขายังคงปักหลักอยู่ตั้งแต่แรก, Thai Definition: ตั้งหลักฐานบ้านช่อง
ฝังราก(v) settle, See also: settle down, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักปักฐาน, Example: ศิลปตะวันตกเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและกำลังฝังรากลึกลงไปในสังคมและวัฒนธรรมไทย, Thai Definition: ตั้งถิ่นฐานประจำ
หมายตา(v) settle on, See also: have a liking for, Syn. หมายมั่น, Example: เมียพ่อพรานชักฉุนที่รังมดแดงซึ่งหมายตาไว้ถูกคนอื่นตัดหน้าไปแล้ว, Thai Definition: ดูไว้เป็นที่ต้องประสงค์
ตั้งรกราก(v) settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ตั้งหลักแหล่ง(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บิลที่ยังไม่ชำระ[bin thī yang mai chamra] (n, exp) EN: unsettled bill
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clear up ; solve ; settle
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เฉ่ง[cheng] (v) EN: pay ; pay off ; settle an account  FR: payer ; régler

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTLE S EH1 T AH0 L
SETTLED S EH1 T AH0 L D
SETTLER S EH1 T L ER0
SETTLES S EH1 T AH0 L Z
SETTLER S EH1 T AH0 L ER0
SETTLERS S EH1 T L ER0 Z
SETTLERS S EH1 T AH0 L ER0 Z
SETTLERS' S EH1 T L ER0 Z
SETTLEMYRE S EH1 T AH0 L M AY2 R
SETTLEMENT S EH1 T AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settle (v) sˈɛtl (s e1 t l)
settled (v) sˈɛtld (s e1 t l d)
settler (n) sˈɛtlər (s e1 t l @ r)
settles (v) sˈɛtlz (s e1 t l z)
settlers (n) sˈɛtləz (s e1 t l @ z)
settlement (n) sˈɛtlmənt (s e1 t l m @ n t)
settlements (n) sˈɛtlmənts (s e1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress, #12,263 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid), #14,552 [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite, #25,526 [Add to Longdo]
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement, #26,038 [Add to Longdo]
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, ] settle down; set up a home, #28,837 [Add to Longdo]
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860, #32,106 [Add to Longdo]
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, ] settle down and get on with one's pursuit, #47,496 [Add to Longdo]
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] settled; ready; finished, #51,418 [Add to Longdo]
定居者[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, ] settler, #75,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
セッツルメント;セツルメント[settsurumento ; setsurumento] (n) settlement [Add to Longdo]
バヒタット[bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town [Add to Longdo]
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settle
   n 1: a long wooden bench with a back [syn: {settle}, {settee}]
   v 1: settle into a position, usually on a surface or ground;
      "dust settled on the roofs" [syn: {settle}, {settle down}]
   2: bring to an end; settle conclusively; "The case was decided";
     "The judge decided the case in favor of the plaintiff"; "The
     father adjudicated when the sons were quarreling over their
     inheritance" [syn: {decide}, {settle}, {resolve},
     {adjudicate}]
   3: settle conclusively; come to terms; "We finally settled the
     argument" [syn: {settle}, {square off}, {square up},
     {determine}]
   4: take up residence and become established; "The immigrants
     settled in the Midwest" [syn: {settle}, {locate}]
   5: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   6: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
     {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
     {swim}]
   7: become settled or established and stable in one's residence
     or life style; "He finally settled down" [syn: {settle},
     {root}, {take root}, {steady down}, {settle down}]
   8: become resolved, fixed, established, or quiet; "The roar
     settled to a thunder"; "The wind settled in the West"; "it is
     settling to rain"; "A cough settled in her chest"; "Her mood
     settled into lethargy"
   9: establish or develop as a residence; "He settled the farm 200
     years ago"; "This land was settled by Germans"
   10: come to rest
   11: arrange or fix in the desired order; "She settled the
     teacart"
   12: accept despite lack of complete satisfaction; "We settled
     for a lower price"
   13: end a legal dispute by arriving at a settlement; "The two
     parties finally settled"
   14: dispose of; make a financial settlement
   15: become clear by the sinking of particles; "the liquid
     gradually settled"
   16: cause to become clear by forming a sediment (of liquids)
   17: sink down or precipitate; "the mud subsides when the waters
     become calm" [syn: {subside}, {settle}]
   18: fix firmly; "He ensconced himself in the chair" [syn:
     {ensconce}, {settle}]
   19: get one's revenge for a wrong or an injury; "I finally
     settled with my old enemy" [syn: {settle}, {get back}]
   20: make final; put the last touches on; put into final form;
     "let's finalize the proposal" [syn: {finalize}, {finalise},
     {settle}, {nail down}]
   21: form a community; "The Swedes settled in Minnesota"
   22: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn:
     {fall}, {descend}, {settle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top