ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seriousness

S IH1 R IY0 AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seriousness-, *seriousness*, seriousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seriousness(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety
seriousness(n) ความร้ายแรง, See also: ความอันตราย, Syn. enormity

English-Thai: Nontri Dictionary
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seriousnessBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
seriousnessDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
seriousnessThey couldn't comprehend the seriousness of the matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักหน่วง(n) seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
ความจริงจัง(n) seriousness, See also: earnestness, solemnity, gravity, Syn. ความเอาจริงเอาจัง, Example: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า
ความเคร่งเครียด(n) seriousness, See also: tension, earnestness, Syn. ความตึงเครียด, ความเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: ความเคร่งเครียดปรากฏอยู่ในสีหน้าของพวกเขาทุกคน, Thai Definition: ความไม่ผ่อนคลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERIOUSNESS S IH1 R IY0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seriousness (n) sˈɪəʳrɪəʳsnəs (s i@1 r i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] seriousness (of the case); severity; slight or severe, #16,085 [Add to Longdo]
严重性[yán zhòng xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] seriousness, #21,613 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
重大性[じゅうだいせい, juudaisei] (n) importance; seriousness [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) [Add to Longdo]
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) [Add to Longdo]
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
本気[ほんき, honki] (adj-na,n,adj-no) seriousness; truth; sanctity; (P) [Add to Longdo]
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seriousness
   n 1: an earnest and sincere feeling [syn: {earnestness},
      {seriousness}, {sincerity}]
   2: the quality of arousing fear or distress; "he learned the
     seriousness of his illness" [syn: {seriousness},
     {distressfulness}]
   3: the trait of being serious; "a lack of solemnity is not
     necessarily a lack of seriousness"- Robert Rice [syn:
     {seriousness}, {earnestness}, {serious-mindedness},
     {sincerity}] [ant: {frivolity}, {frivolousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top