ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequester

S IH0 K W EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequester-, *sequester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequester(vi) โดดเดี่ยว, See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ, Syn. separate, isolate
sequester(vt) ทำให้โดดเดี่ยว, See also: แยก, แยกจาก, ยกเลิก, เพิกถอน, อายัด, ยึดทรัพย์, Syn. seclude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate

English-Thai: Nontri Dictionary
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequester; sequestrumเศษกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sequestering Agentสารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์, Example: สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sequesterThe soldiers sequestered food from the people they conquered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
ยึด[yeut] (v) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound  FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUESTER S IH0 K W EH1 S T ER0
SEQUESTERS S IH0 K W EH1 S T ER0 Z
SEQUESTERED S IH0 K W EH1 S T ER0 D
SEQUESTERING S IH0 K W EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequester (v) sˈɪkwˈɛstər (s i1 k w e1 s t @ r)
sequesters (v) sˈɪkwˈɛstəz (s i1 k w e1 s t @ z)
sequestered (v) sˈɪkwˈɛstəd (s i1 k w e1 s t @ d)
sequestering (v) sˈɪkwˈɛstərɪŋ (s i1 k w e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sequester {m}; abgestorbenes Teil eines Organs [med.]sequestra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene [Add to Longdo]
幽寂[ゆうじゃく, yuujaku] (adj-na,n) quiet; sequestered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequester
   v 1: requisition forcibly, as of enemy property; "the estate was
      sequestered"
   2: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]
   3: undergo sequestration by forming a stable compound with an
     ion; "The cations were sequestered"
   4: keep away from others; "He sequestered himself in his study
     to write a book" [syn: {seclude}, {sequester}, {sequestrate},
     {withdraw}]
   5: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top