ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semimonthly

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semimonthly-, *semimonthly*, semimonth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semimonthly(adj) เดือนละสองครั้ง, See also: ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly(adv) เดือนละสองครั้ง, See also: ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly(n) วารสารรายปักษ์, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์รายปักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj.,adv.เดือนละ 2 ครั้ง,ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง,สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
半月刊[はんげっかん, hangekkan] (n) a semimonthly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semimonthly
   adv 1: twice a month; "salaries are paid semimonthly" [syn:
       {semimonthly}, {bimonthly}]
   adj 1: occurring twice a month; "a semimonthly publication"
       [syn: {semimonthly}, {bimonthly}]
   n 1: a periodical that is published twice each month (or 24
      issues per year)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top