ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-indulgent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-indulgent-, *self-indulgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-indulgent(adj) ตามใจตัวเอง, See also: ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง, Syn. indulgent, intemperate, luxurious

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
ตามใจตัวเอง[tāmjai tūa-ēng] (x) EN: self-indulgent ; headstrong

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-indulgent (j) sˌɛlf-ɪndˈʌlʤənt (s e2 l f - i n d uh1 l jh @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßlos (beim Essen) {adj}self-indulgent (in eating) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent [Add to Longdo]
遊蕩[ゆうとう, yuutou] (n,vs) self-indulgent pleasure [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  self-indulgent
      adj 1: indulgent of your own appetites and desires; "a self-
             indulgent...way of looking at life"- Havelock Ellis

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top