ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seismograph

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seismograph-, *seismograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seismograph(n) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismography(n) การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismographer(n) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic(adj) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical(adj) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seismographseismograph, เครื่องวัดความไหวสะเทือน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seismograph (n) sˈaɪzməgraːf (s ai1 z m @ g r aa f)
seismographs (n) sˈaɪzməgraːfs (s ai1 z m @ g r aa f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seismographischseismographic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seismograph
   n 1: a measuring instrument for detecting and measuring the
      intensity and direction and duration of movements of the
      ground (as an earthquake)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top