ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sedan chair

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedan chair-, *sedan chair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedan chair(n) เกี้ยว, See also: วอ, เสลี่ยง, Syn. palanquin

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอ(n) palanquin, See also: sedan chair, litter, Count Unit: คัน, หลัง, Thai Definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี้ยว[kīo] (n) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair  FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เสลี่ยง[salīeng] (n) EN: litter ; sedan chair ; palanquin   FR: palanquin [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] sedan chair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sedan chair
      n 1: a closed litter for one passenger [syn: {sedan}, {sedan
           chair}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top