ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secret service

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secret service-, *secret service*
English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secret service(n) หน่วยสืบราชการลับ, See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ, Syn. intelligence, informer, espionage, spying
secret serviceman(n) เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secret serviceThe secret service guards him against attack.
secret serviceThe Secret Service has to answer for the safety of the president.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特工[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, ] secret service; special service, #12,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
シークレットサービス[shi-kurettosa-bisu] (n) secret service; (P) [Add to Longdo]
モサド[mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P) [Add to Longdo]
諜報機関[ちょうほうきかん, chouhoukikan] (n) intelligence agency; secret service [Add to Longdo]
特務機関[とくむきかん, tokumukikan] (n) secret military agency; secret service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Secret Service
   n 1: the United States intelligence agency that protects current
      and former presidents and vice presidents and their
      immediate families and protects distinguished foreign
      visitors; detects and apprehends counterfeiters; suppresses
      forgery of government securities and documents [syn:
      {United States Secret Service}, {US Secret Service},
      {USSS}, {Secret Service}, {SS}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top