ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secrecy

S IY1 K R AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrecy-, *secrecy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrecy(n) ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness, stealth

English-Thai: Nontri Dictionary
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secrecyความลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secrecyIt was told me under pledge of secrecy.
secrecySecrecy is of the essence in this matter.
secrecyThe conference was cloaked in secrecy.
secrecyThis plan requires secrecy.
secrecyWe bound her to secrecy.
secrecyWe bound him secrecy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
ความลับทางการบริหาร[khwāmlap thāng kān børihān] (n, exp) EN: administrative secrecy

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRECY S IY1 K R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrecy (n) sˈiːkrəsiː (s ii1 k r @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保密性[bǎo mì xìng, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] secrecy, #51,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f} | Heimlichkeiten {pl}secrecy | secrecies [Add to Longdo]
Postgeheimnis {n}secrecy of the post [Add to Longdo]
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し立て[かくしだて, kakushidate] (n,vs) secrecy [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P) [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P) [Add to Longdo]
内密[ないみつ, naimitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy [Add to Longdo]
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques [Add to Longdo]
秘密[ひみつ, himitsu] (adj-na,n,adj-no) secret; secrecy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrecy
   n 1: the trait of keeping things secret [syn: {secrecy},
      {secretiveness}, {silence}]
   2: the condition of being concealed or hidden [syn: {privacy},
     {privateness}, {secrecy}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top