ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seclusion

S IH0 K L UW1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seclusion-, *seclusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seclusion(n) การเก็บตัวเงียบๆ, See also: การอยู่อย่างสันโดษ, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, ความสันโดษ, Syn. privacy, solitude, isolation
seclusion(n) สถานที่โดดเดี่ยว, See also: ที่สงบเงียบ, สถานที่สันโดษ, Syn. remote place, hermitage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ

English-Thai: Nontri Dictionary
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seclusionShe lives in rural seclusion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสันโดษ[khwām sandōt] (n) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion  FR: solitude [f]
วิเวก[wiwēk] (n) EN: solitude ; seclusion

CMU English Pronouncing Dictionary
SECLUSION S IH0 K L UW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seclusion (n) sˈɪklˈuːʒn (s i1 k l uu1 zh n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠逸[いんいつ, in'itsu] (n) seclusion [Add to Longdo]
隠退[いんたい, intai] (n,vs) retirement; seclusion [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]
隠遁[いんとん, inton] (n,vs) retirement (from the world); seclusion [Add to Longdo]
出家遁世[しゅっけとんせい, shukketonsei] (n) monastic seclusion [Add to Longdo]
遁世;遯世[とんせい, tonsei] (n,vs) seclusion from the world [Add to Longdo]
遁世生活[とんせいせいかつ, tonseiseikatsu] (n) (living) retired (in seclusion) (from the world) [Add to Longdo]
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]
幽棲;幽栖[ゆうせい, yuusei] (n,vs) living a quiet life in seclusion away from the masses [Add to Longdo]
籠居[ろうきょ, roukyo] (n,vs) staying at home or indoors; living in seclusion; retirement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seclusion
   n 1: the quality of being secluded from the presence or view of
      others [syn: {privacy}, {privateness}, {seclusion}]
   2: the act of secluding yourself from others

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top