ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seat

S IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seat-, *seat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seat(n) ที่นั่ง, See also: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า, Syn. chair, sofa, stool, bench, settle
seat(n) ก้นกางเกง
seat(n) บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
seat(n) ตำแหน่ง
seat(n) ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital
seat(n) คฤหาสน์, See also: ทำเนียบ, วัง, Syn. residence, mansion
seat(vi) นั่ง, Syn. sit, settle, rest
seat(vt) จัดให้นั่ง, See also: จัดให้เข้าที่, Syn. place, locate, settle
seat(vt) มีที่นั่ง, See also: จุที่นั่ง, Syn. accommodate, contain
seat(vt) มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี), See also: มอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seat(ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์, Syn. location
seat beltn. เข็มขัดนีรภัยรัดตัวกับที่นั่งหยุดอย่างกะทันหัน., Syn. safety belt
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ
seat(vt) มีที่นั่ง,นั่ง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก,ฝังแน่น,ฝังจิต
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seat of a warสมรภูมิแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seating planแผนผังที่นั่ง (ในโต๊ะอาหาร) [การทูต]
Seatsที่นั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seatA beautiful woman was seated one row in front of me.
seatAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
seatAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
seatAll seats are reserved.
seatAll that you have to do to get a good seat is to leave early.
seatAll the seats are booked.
seatAll the seats are occupied.
seatAll the seats are sold in advance.
seatAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
seatAny seat will do.
seatAre seats available?
seatAre there any seats left for tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัดนิรภัย(n) seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
อาสน์(n) seat, Syn. อาสนะ, Example: พระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร และมีจักรประกอบเลข 9 อยู่เหนือพระที่นั่ง, Count Unit: ที่, Thai Definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาสนะ(n) seat, Syn. อาสน์, Example: พระสมเด็จนางพญา ส.ก.ได้สร้างขึ้นตามแบบของพระพิมพ์นางพญาโดยทั่วไป คือ เป็นกรอบสามเหลี่ยม องค์พระพุทธปฏิมากรประทับนั่งบนอาสนะปางมารวิชัย, Count Unit: ผืน, ที่, Thai Definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง, (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่(clas) qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai Definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ที่นั่ง(n) seat, See also: place, Syn. อาสน์, ธรรมาสน์, ที่ประทับ, ม้านั่ง, เก้าอี้, Example: ทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Count Unit: ที่, Thai Definition: เก้าอี้สำหรับนั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [m] ; selle [f]
เบาะหลัง[bǿ lang] (n, exp) EN: rear seat
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][choēn nang khrap [kha]] (xp) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [f] ; configuration des sièges [f]
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
เข็มขัดนิรภัย[khemkhat niraphai] (n, exp) EN: seat belt ; safety belt  FR: ceinture de sécurité [f]
คลื่นไส้[khleūnsai] (v) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick  FR: avoir des nausées
ก้นหนัก[konnak] (adj) EN: unwilling to get up from seat ; lazy
แหล่ง[laeng] (n) EN: source ; origin ; seat ; birthplace  FR: source [f] ; origine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAT S IY1 T
SEATO S IY1 T OW0
SEATS S IY1 T S
SEATER S IY1 T ER0
SEATED S IY1 T IH0 D
SEATED S IY1 T AH0 D
SEAT'S S IY1 T S
SEATON S IY1 T AH0 N
SEATTLE S IY0 AE1 T AH0 L
SEATING S IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seat (v) sˈiːt (s ii1 t)
seats (v) sˈiːts (s ii1 t s)
seated (v) sˈiːtɪd (s ii1 t i d)
Seattle (n) sˈɪˈætl (s i1 a1 t l)
seating (v) sˈiːtɪŋ (s ii1 t i ng)
seat-belt (n) sˈiːt-bɛlt (s ii1 t - b e l t)
seat-belts (n) sˈiːt-bɛlts (s ii1 t - b e l t s)
Seaton Burn (n) sˌiːtn-bˈɜːʳn (s ii2 t n - b @@1 n)
seating-room (n) sˈiːtɪŋ-ruːm (s ii1 t i ng - r uu m)
Seaton Delaval (n) sˌiːtn-dˈɛləvaːl (s ii2 t n - d e1 l @ v aa l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.), #533 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times), #3,434 [Add to Longdo]
座位[zuò wèi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, ] seat, #6,330 [Add to Longdo]
座椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat, #9,535 [Add to Longdo]
安全带[ān quán dài, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] seat belt, #16,725 [Add to Longdo]
西雅图[Xī yǎ tú, ㄒㄧ ㄧㄚˇ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Seattle, Washington State, #24,846 [Add to Longdo]
议席[yì xí, ㄧˋ ㄒㄧˊ, / ] seat in a parliament or legislative assembly, #33,257 [Add to Longdo]
坐像[zuò xiàng, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, ] seated image (of a Buddha or saint), #74,300 [Add to Longdo]
府治[fǔ zhì, ㄈㄨˇ ㄓˋ, ] seat of prefectural government (from Tang to Qing times), #101,861 [Add to Longdo]
坐椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat; chair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor [Add to Longdo]
Mandat {n}; Abgeordnetensitz {m} | sein Mandat niederlegenseat | to resign one's seat [Add to Longdo]
Platzreservierung {f}seat reservation [Add to Longdo]
Sattelklemme {f}seat clamp [Add to Longdo]
Sattelstütze {f}seat post [Add to Longdo]
Sitz {m}; Platz {m} | Sitze {pl} | Platz frei machenseat | seats | to vacate a seat [Add to Longdo]
Sitzrohr {n}seat tube [Add to Longdo]
Sitzstreben {pl}seat stay [Add to Longdo]
Seattle (Stadt in USA)Seattle (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
むかっと[mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
クロスシート[kurosushi-to] (n) cross seat [Add to Longdo]
シート[shi-to] (n) (1) seat; (2) sheet; (P) [Add to Longdo]
シートウォーマー[shi-touo-ma-] (n) seat warmer [Add to Longdo]
シートカバー[shi-tokaba-] (n) seat cover [Add to Longdo]
シートベルト[shi-toberuto] (n,vs) seat belt; seatbelt; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seat
   n 1: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train
      or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat
      in someone else's place" [syn: {seat}, {place}]
   2: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   3: furniture that is designed for sitting on; "there were not
     enough seats for all the guests"
   4: any support where you can sit (especially the part of a chair
     or bench etc. on which you sit); "he dusted off the seat
     before sitting down"
   5: a center of authority (as a city from which authority is
     exercised)
   6: the location (metaphorically speaking) where something is
     based; "the brain is said to be the seat of reason"
   7: the legal right to sit as a member in a legislative or
     similar body; "he was elected to a seat in the Senate"
   8: a part of a machine that supports or guides another part
   9: the cloth covering for the buttocks; "the seat of his pants
     was worn through"
   v 1: show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next
      to Mrs. Smith" [syn: {seat}, {sit}, {sit down}]
   2: be able to seat; "The theater seats 2,000"
   3: place ceremoniously or formally in an office or position;
     "there was a ceremony to induct the president of the Academy"
     [syn: {induct}, {invest}, {seat}]
   4: put a seat on a chair
   5: provide with seats; "seat a concert hall"
   6: place or attach firmly in or on a base; "seat the camera on
     the tripod"
   7: place in or on a seat; "the mother seated the toddler on the
     high chair"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top