ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

searchlight

S ER1 CH L AY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -searchlight-, *searchlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
searchlight(n) ไฟฉาย, See also: แสงไฟฉาย, Syn. flashlight, arc light, beam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย

English-Thai: Nontri Dictionary
searchlight(n) ไฟฉาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain, maybe we ought to turn on the searchlights now.กัปตัน เราน่าจะเปิดไฟค้นหาตอนนี้เลย Airplane! (1980)
These searchlights are automated, but you got to time them right, so stay close.ไฟส่องทำงานแบบอัตโนมัติ เราแค่ต้องดูจังหวะของมัน อยู่ใกล้ๆไว้ Real Steel (2011)
♪ there'll be a searchlight. Matsya Nyaya (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฉาย(n) flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฉาย[faichāi] (x) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch  FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCHLIGHT S ER1 CH L AY2 T
SEARCHLIGHTS S ER1 CH L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searchlight (n) sˈɜːʳtʃlaɪt (s @@1 ch l ai t)
searchlights (n) sˈɜːʳtʃlaɪts (s @@1 ch l ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探照灯[tàn zhào dēng, ㄊㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄥ, / ] searchlight, #49,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheinwerfer {m}; Suchscheinwerfer {m} | Scheinwerfer {pl}; Suchscheinwerfer {pl}searchlight | searchlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーチライト[sa-chiraito] (n) searchlight; (P) [Add to Longdo]
探海灯[たんかいとう, tankaitou] (n) searchlight [Add to Longdo]
探照灯;探照燈[たんしょうとう, tanshoutou] (n) searchlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  searchlight
      n 1: a light source with reflectors that projects a beam of
           light in a particular direction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top