ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

search for

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search for-, *search for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search for(phrv) ค้นหา, See also: มองหา, Syn. look for, quest for

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
search forHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
search forHe who would search for pearls must dive deep.
search forIt would only take 100 or 500 yen coins, so I search for change but don't find any.
search forPoetry is a search for the inexplicable.
search forThe bear left no stone unturned in his search for fat bugs under the rocks.
search forThe investigator left no stone unturned in his search for evidence. When he left the place, it was in an utter mess.
search forThe policeman went over the room in search for evidence.
search forThe result is a continual search for food in a changing environment.
search forYou can search for his number in this telephone book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท(v) search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai Definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
สรรหา(v) search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แสวงหา(v) seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง(v) seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai Definition: หาวิธีการ
สรรหา(v) search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
เที่ยว(v) search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai Definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
มองหา(v) look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai Definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
ค้น(v) seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai Definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น
กำเสาะ(v) search for, See also: find, seek, Syn. เสาะ, หา, ค้น, สืบ, แสวง, Example: พี่กำเสาะเลาะไพรไปหาเจ้า
ค้นหา(v) search for, See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find, Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา, Example: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[khit khonhā] (v, exp) EN: search for
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
ค้นหา[khonhā] (v) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for  FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
มองหา[møng hā] (v, exp) EN: look for ; search for  FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
ไซ้[sai] (v) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake  FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[sanhā] (v) EN: search for  FR: rechercher
แสวงหา[sawaēnghā] (v) EN: seek for ; search for ; look for  FR: rechercher ; viser
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[seūp hā] (v, exp) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, / ] search for; look for, #12,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ググる[gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for [Add to Longdo]
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top