ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seamy

S IY1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seamy-, *seamy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seamy(adj) ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
seamy side of life(idm) ช่วงที่ยากลำบากของชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก

English-Thai: Nontri Dictionary
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAMY S IY1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seamy (j) sˈiːmiː (s ii1 m ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seamy
   adj 1: showing a seam
   2: morally degraded; "a seedy district"; "the seamy side of
     life"; "sleazy characters hanging around casinos"; "sleazy
     storefronts with...dirt on the walls"- Seattle Weekly; "the
     sordid details of his orgies stank under his very nostrils"-
     James Joyce; "the squalid atmosphere of intrigue and
     betrayal" [syn: {seamy}, {seedy}, {sleazy}, {sordid},
     {squalid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top