ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scuttle

S K AH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scuttle-, *scuttle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scuttle(n) ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา, See also: ทางเข้าเล็กๆ, ประตูเล็กๆ, Syn. doorway, hatch, hatchway
scuttle(n) ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scuttle(vt) จมเรือโดยการเจาะรูใต้ท้องเรือ (ทางนาวิกศาสตร์), Syn. sink, submerge
scuttle(vt) ทำลาย, See also: หยุด, ยกเลิก, ทิ้ง, Syn. abandon, destroy, foil, quit
scuttle(n) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง, See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า, Syn. coal container, bucket, coal scuttle
scuttle(vi) วิ่งอย่างรวดเร็ว, See also: วิ่งอย่างรีบเร่ง, เร่งฝีเท้า, รีบรุด, Syn. hasten, hurry, sprint, scurry
scuttle(n) การวิ่งอย่างรวดเร็ว, See also: การวิ่งอย่างรีบเร่ง, การรีบเร่ง, Syn. haste, rush
scuttlebutt(n) ข่าวลือ (คำสแลง), See also: คำนินทา, คำล้อเลียน, Syn. gossip, rumor
scuttlebutt(n) ที่ดื่มน้ำในเรือ, See also: ถังเก็บน้ำจืดในเรือ
scuttle across(phrv) รีบวิ่งข้าม, See also: เคลื่อนข้ามไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scuttle(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว,รีบเร่ง,ถังกว้างและตื้น,จมเรือโดยการเจาะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลาย. n. ช่องบนดาดฟ้าหรือใต้ท้องเรือ,ช่องบนหลังคา,หน้าต่างข้างเรือ,ฝาปิดทางเข้าห้องในเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
scuttle(n) ช่องบนหลังคา,ตะกร้าใส่ถ่านหิน,หน้าต่างข้างเรือ
scuttle(vt) ทำลาย,จมเรือ,เจาะใต้ท้องเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scuttleCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
scuttleThe scuttlebutt is they're going to Australia.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUTTLE S K AH1 T AH0 L
SCUTTLED S K AH1 T AH0 L D
SCUTTLEBUTT S K AH1 T AH0 L B AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scuttle (v) skˈʌtl (s k uh1 t l)
scuttled (v) skˈʌtld (s k uh1 t l d)
scuttles (v) skˈʌtlz (s k uh1 t l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小窓[こまど, komado] (n) small window; fenestella; scuttle (type of hatch on a ship) [Add to Longdo]
炭取り;炭取[すみとり, sumitori] (n) charcoal scuttle [Add to Longdo]
逃れ出る[のがれでる, nogarederu] (v1) to scuttle off; to take flight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scuttle
   n 1: container for coal; shaped to permit pouring the coal onto
      the fire [syn: {scuttle}, {coal scuttle}]
   2: an entrance equipped with a hatch; especially a passageway
     between decks of a ship [syn: {hatchway}, {opening},
     {scuttle}]
   v 1: to move about or proceed hurriedly; "so terrified by the
      extraordinary ebbing of the sea that they scurried to
      higher ground" [syn: {scurry}, {scamper}, {skitter},
      {scuttle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top