ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scurry

S K ER1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scurry-, *scurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurry(vi) รีบเร่ง, See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน, Syn. hurry, rush, bustle
scurry(n) การรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน, Syn. haste, hurry, scramble
scurry for(phrv) รีบจ้ำอ้าวไปยัง, See also: รีบไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scurry(สเคอ'รี) vi.,vt., (การ) ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง, Syn. scuttle, scamper, dash
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.

English-Thai: Nontri Dictionary
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
scurry(vi) รีบ,เร่งรีบ,รีบเร่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลี้ลุกลน(v) hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai Definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
ลนลาน(v) scurry, See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly, Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน, Example: ตำรวจจับฆาตกรได้ ขณะกำลังลนลานใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด, Thai Definition: วิ่งวุ่นวาย, วุ่นไปต่างๆ, ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกลี้ลุกลน[luklīluklon] (v) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush
รีบร้อน[rīprøn] (v) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry  FR: se dépêcher
ทะลึ่งทะลั่ง[thaleungthalang] (v) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry

CMU English Pronouncing Dictionary
SCURRY S K ER1 IY0
SCURRYING S K ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scurry (v) skˈʌriː (s k uh1 r ii)
scurrying (v) skˈʌrɪɪŋ (s k uh1 r i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
逃げ帰る[にげかえる, nigekaeru] (v5r,vi) to scurry home; to run home; to fly back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scurry
   n 1: rushing about hastily in an undignified way [syn:
      {scamper}, {scramble}, {scurry}]
   v 1: to move about or proceed hurriedly; "so terrified by the
      extraordinary ebbing of the sea that they scurried to
      higher ground" [syn: {scurry}, {scamper}, {skitter},
      {scuttle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top