ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scuffle

S K AH1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scuffle-, *scuffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scuffle(vi) ต่อสู้กันอุตลุด, See also: สู้กันชุลมุน, ตะลุมบอน, Syn. struggle, shuffle, strife
scuffle(vi) เดินลากขา, Syn. shuffle
scuffle(n) การต่อสู้กันอุตลุด, See also: การสู้กันชุลมุน, การตะลุมบอน, Syn. struggle, shuffle, strife
scuffle(n) การเดินลากขา
scuffle with(phrv) ต่อสู้พัลวันกับ, See also: ต่อสู้ชุลมุนกับ, ตะลุมบอนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle, scuff

English-Thai: Nontri Dictionary
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
scuffle(vi) ชุลมุน,ตะลุมบอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He told them that it was just a scuffle among smaII-timers.เค้าบอกพวกมันว่าเป็นเรื่อง ของพวกลูกกระจ๊อกทะเลาะกัน Blues Harp (1998)
Scuffle with N.I. Police.ยิงต่อสู้กับตำรวจ Widening Gyre (2010)
About a week ago, the two of them had a scuffle at the bar.ประมาณอาทิตย์ที่แล้ว พวกเขาสองคนมีเรื่องกันที่บาร์ Heartbreak Hotel (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUFFLE S K AH1 F AH0 L
SCUFFLED S K AH1 F AH0 L D
SCUFFLES S K AH1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scuffle (v) skˈʌfl (s k uh1 f l)
scuffled (v) skˈʌfld (s k uh1 f l d)
scuffles (v) skˈʌflz (s k uh1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
取っ組み合い[とっくみあい, tokkumiai] (n) grapple; scuffle [Add to Longdo]
大立ち回り[おおたちまわり, ootachimawari] (n) a fight or scuffle [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage) [Add to Longdo]
揉み合い;もみ合い[もみあい, momiai] (n) jostle; struggle; scuffle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scuffle
   n 1: disorderly fighting [syn: {hassle}, {scuffle}, {tussle},
      {dogfight}, {rough-and-tumble}]
   2: a hoe that is used by pushing rather than pulling [syn:
     {scuffle}, {scuffle hoe}, {Dutch hoe}]
   3: an unceremonious and disorganized struggle [syn: {scramble},
     {scuffle}]
   v 1: walk by dragging one's feet; "he shuffled out of the room";
      "We heard his feet shuffling down the hall" [syn:
      {shuffle}, {scuffle}, {shamble}]
   2: fight or struggle in a confused way at close quarters; "the
     drunken men started to scuffle" [syn: {scuffle}, {tussle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top