ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrub

S K R AH1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrub-, *scrub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrub(vt) ถูทำความสะอาดอย่างแรง, See also: ขัด, ขัดออก
scrub(vi) ทำความสะอาดโดยถูอย่างแรง
scrub(n) การขัดถู, See also: การถู, การขัด
scrub(n) ป่าละเมาะ, See also: พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆ หรือพุ่มไม
scrub(adj) สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสม, Syn. mongrel
scrub(n) พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ
scrubby(adj) เตี้ย, See also: แคระ, ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้, เล็กกว่าปกติ, เต็มไปด้วยขนที่สั้นแข็ง
scrub up(phrv) ล้างทำความสะอาด (ตัวเอง) โดยเฉพาะพยาบาลและหมอ
scrubber(int) คนขัด, See also: คนถู, ผู้ขัด, เครื่องขัด, เครื่องถู
scrub out(phrv) แปรงทำความสะอาด, Syn. scour out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
scrub(n) การขัด,การถู,สิ่งที่แกร็น,ของชั้นเลว
scrub(vt) ฟอก,ถู,ขัด,ล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scrub typhusสครับ ทัยฟัส [TU Subject Heading]
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrubI couldn't scrub the stain out.
scrubLook at you - all scrubbed and dressed. They say the clothes make the man.
scrubShe scrubbed the kitchen floor with a brush.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดสี(v) scrub, See also: rub, scour, Syn. ถูกัน, เสียดสี, Example: ส่วนหนึ่งของเครื่องขัดสีกันจนหลวม
ป่าแคระ(n) scrub forest, Example: บริเวณบนยอดเขาหลวงจะมีพื้นที่น้อยมาก มีสภาพป่าดงดิบ ป่าแคระ พร้อมด้วยพืชพรรณนานาชนิด, Count Unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai Definition: ป่าที่มีต้นไม้เตี้ยๆ เป็นส่วนใหญ่ มักมีในบริเวณที่มีอากาศแห้งแล้ง
แปรง(n) brush, See also: scrub, Example: นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ, Count Unit: ด้าม, อัน, Thai Definition: สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ
แปรง(v) brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai Definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
ถู(v) scrub, See also: wipe, scour, polish, rub, graze, Syn. สี, เช็ด, Example: คำว่ากรางหมายถึงถูหรือขัดแต่งไม้ด้วยบุ้งหรือตะไบ, Thai Definition: เช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด
เช็ดถู(v) rub, See also: scrub, wipe, clean, Syn. ถู, ขัด, เช็ดถู, ขัดถู, Example: เขาปัดกวาดเช็ดถูบ้านมาตั้งแต่เด็ก
เช็ดหน้า(v) scrub one's face, See also: rub the face dry, wipe one's face, Example: เธอเช็ดหน้าเมื่อเวลามีเหงื่อทุกครั้ง
การถู(n) rubbing, See also: scrubbing, wiping, scraping, Syn. การล้าง, การเช็ด, การสี, Example: การถูขาของตั๊กแตนหรือการกรีดปีกของจิ้งหรีดสามารถแสดงออกถึงการสื่อสารกันของสัตว์, Thai Definition: การสี เช่น การถูขี้ไคล การถูฟัน การถูเนื้อถูตัว, การเช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด เช่น การถูบ้าน
การสี(n) scrub, See also: rub, scrape, Syn. การถู, การขัด, การเช็ด, การครูด, Example: การสีกันของสายไฟอาจทำให้ไฟลุกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
เช็ดถู[chetthū] (v) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[khat pheūn] (v, exp) EN: scrub the floors  FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[khat pheūn hai sa-āt] (v, exp) EN: scrub the foor  FR: récurer le sol
ขัดสี[khat sī] (v) EN: scrub ; rub ; scour
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขยี้[khayī] (v) EN: rub ; scrub  FR: frotter
ล้าง[lāng] (v) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe  FR: laver ; nettoyer ; récurer

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRUB S K R AH1 B
SCRUBBY S K R AH1 B IY0
SCRUBBED S K R AH1 B D
SCRUBBER S K R AH1 B ER0
SCRUBBERS S K R AH1 B ER0 Z
SCRUBBING S K R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrub (v) skrˈʌb (s k r uh1 b)
scrubs (v) skrˈʌbz (s k r uh1 b z)
scrubby (j) skrˈʌbiː (s k r uh1 b ii)
scrubbed (v) skrˈʌbd (s k r uh1 b d)
scrubbier (j) skrˈʌbɪəʳr (s k r uh1 b i@ r)
scrubbing (v) skrˈʌbɪŋ (s k r uh1 b i ng)
scrubbiest (j) skrˈʌbɪɪst (s k r uh1 b i i s t)
scrubbing-brush (n) skrˈʌbɪŋ-brʌʃ (s k r uh1 b i ng - b r uh sh)
scrubbing-brushe (n) skrˈʌbɪŋ-brʌʃɪz (s k r uh1 b i ng - b r uh sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灌木丛[guàn mù cóng, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] scrub, #43,416 [Add to Longdo]
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever, #80,007 [Add to Longdo]
板刷[bǎn shuā, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄚ, ] scrubbing brush, #94,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südlicher Buschfliegenstecher {m} [ornith.]Scrub Flycatcher [Add to Longdo]
Barrattbuschsänger {m} [ornith.]Scrub Warbler [Add to Longdo]
Stammhuscher {m} [ornith.]Scrub Tit [Add to Longdo]
Buschorganist {m} [ornith.]Scrub Euphonia [Add to Longdo]
Rotscheiteltangare {f} [ornith.]Scrub Tanager [Add to Longdo]
Buschvireo {m} [ornith.]Scrub Greenlet [Add to Longdo]
Buschstärling {m} [ornith.]Scrub Blackbird [Add to Longdo]
Buschhäher {m} [ornith.]Scrub Jay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしごし;ゴシゴシ[goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
スクラブ[sukurabu] (n,vs) scrub [Add to Longdo]
ツツガムシ病;恙虫病[ツツガムシびょう(ツツガムシ病);つつがむしびょう(恙虫病), tsutsugamushi byou ( tsutsugamushi byou ); tsutsugamushibyou ( tsutsugamushi byou )] (n) scrub typhus; tsutsugamushi disease [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
垢すり;垢擦り[あかすり, akasuri] (n,vs) scrubbing; getting grime off [Add to Longdo]
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period) [Add to Longdo]
糠袋[ぬかぶくろ, nukabukuro] (n) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing) [Add to Longdo]
紅葉袋;もみじ袋[もみじぶくろ, momijibukuro] (n) (See 糠袋) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing) [Add to Longdo]
擦り;錯[こすり, kosuri] (n) rubbing; scrubbing; scraping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrub
   adj 1: (of domestic animals) not selectively bred
   n 1: dense vegetation consisting of stunted trees or bushes
      [syn: {scrub}, {chaparral}, {bush}]
   2: the act of cleaning a surface by rubbing it with a brush and
     soap and water [syn: {scrub}, {scrubbing}, {scouring}]
   v 1: clean with hard rubbing; "She scrubbed his back" [syn:
      {scrub}, {scour}]
   2: wash thoroughly; "surgeons must scrub prior to an operation"
     [syn: {scrub}, {scrub up}]
   3: postpone indefinitely or annul something that was scheduled;
     "Call off the engagement"; "cancel the dinner party"; "we had
     to scrub our vacation plans"; "scratch that meeting--the
     chair is ill" [syn: {cancel}, {call off}, {scratch}, {scrub}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top