ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scratch

S K R AE1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scratch-, *scratch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scratch(vi) ครูดออก, See also: ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
scratch(vt) เกา
scratch(vi) ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
scratch(vt) ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch(vi) ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch(n) รอยข่วน, See also: รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด
scratchy(adj) ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง, See also: เสียดสี, Syn. abrasive, gritty, scratching
scratch up(phrv) ขูดออก, See also: ถูออก, ข่วนออก
scratch up(phrv) คุ้ยเขี่ย, See also: คุ้ย, ตะกุย
scratch up(phrv) พยายามเก็บรวบรวม, Syn. rustle up, scare up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratch papern. เศษกระดาษสำหรับจดบัน-ทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สมุดฉีก
scratch racen. การแข่งขันชนิดไม่มีต่อ
scratchbackn. ไม้เกาหลัง
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราวหมายถึง เรจิสเตอร์เอนกประสงค์ชุดหนึ่งหรือตำแหน่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บคำสั่ง (instruction) หรือผลลัพธ์ที่เกิดในขณะนั้นจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ข้อมูลในหน่วยความจำชุดนี้จะเข้าถึง (access) ได้เร็วกว่าในหน่วยความจำหลักมากมีความหมายเหมือน cache memoryดู register ประกอบ
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
old scratchn. ซาตาน,ตัวมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch(vt) เกา,ข่วน,ขูด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถู,ครูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scratchลบชื่อออก (เพื่อใส่ผู้อื่นแทน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scratch tapeแถบใช้งานชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scratchAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
scratchCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.
scratchDon't scratch your mosquito bite. It'll get inflamed.
scratchEverything around him was blown to pieces, yet he escaped without a scratch.
scratchHe has a habit of scratching his back and biting his nails.
scratchHe has the habit of scratching his head.
scratchHe scratched his arm with the nail.
scratchHe scratched his head out of habit.
scratchI can hear a cat scratching at the window.
scratchI was scratched by a cat.
scratchKouji was lucky; his traffic accident was only a minor scratch on the side of his car.
scratchMy throat feels dry and raw and scratchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยขีด(n) scratch, Syn. รอยขีดข่วน, Example: หากแว่นตาเป็นรอยขีดให้ใช้น้ำส้มสายชูหยดลงบน เลนส์ของแว่นตา แล้วใช้ผ้านุ่มๆ ถูออกเบา ๆ, Count Unit: รอย, Thai Definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากการใช้ของแหลมหรือมีดขีดลงไป
สมุดฉีก(n) writing pad, See also: scratch pad, Example: นักเรียนนิยมใช้สมุดฉีกเพื่อเขียนรายงาน, Count Unit: เล่ม
ลาย(n) scratch, See also: mark, scrape, Syn. รอย, Example: แมวข่วนมือเขาจนเกิดลาย, Count Unit: ลาย, แห่ง, Thai Definition: แนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
รอย(n) scratch, See also: mark, Example: ผิวนอกของดิสก์จะขูดขีดเป็นรอยง่าย, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นเส้น เป็นริ้ว หรือเป็นลวดลายเป็นต้นที่ปรากฏแนบสนิทอยู่กับพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกา(v) scratch, See also: scrape, Example: พ่อพรานนั่งนิ่งส่วนลูกพรานเกาหัวยุกยิกจนห้างโยก, Thai Definition: เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคัน
ขีด(v) scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai Definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขีด(v) mark, See also: scratch, write, draw, Syn. กา, ขีดเส้น, Example: อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก, Thai Definition: ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น
เขี่ย(v) stir, See also: scratch, Syn. สะกิด, ปัด, Example: พ่อใช้นิ้วเขี่ยผงที่ลูกตาลูกสาวเบาๆ, Thai Definition: ค่อยๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่หลุดออกไป
เขี่ยน(v) scratch, Syn. ข่วน, ขีด, ขูด, Example: กิ่งไม้เขี่ยนขาฉันจนลายไปหมดแล้ว, Thai Definition: ขูดหรือขีดให้เป็นรอย
คัน(v) itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai Definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกา[kao] (v) EN: scratch ; scrape  FR: gratter ; se gratter
คัน[khan] (v) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy  FR: démanger ; avoir des démangeaisons
เขี่ย[khīa] (v) EN: scratch ; brush  FR: gratter ; effleurer ; toucher
ขีด[khīt] (v) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out  FR: gratter
ครูด[khrūt] (v) EN: scrape ; rub over ; scratch  FR: gratter ; frotter
ข่วน[khuan] (v) EN: claw ; scratch   FR: griffer ; égratigner
ขูดขีด[khūtkhīt] (v) EN: scratch
รอย[røi] (n) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw  FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
รอยขีด[røikhīt] (n) EN: scratch  FR: éraflure [f] ; rayure [f]
รอยขีดข่วน[røikhītkhuan] (n) EN: scratch ; mark ; abrasion

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRATCH S K R AE1 CH
SCRATCHY S K R AE1 CH IY0
SCRATCHED S K R AE1 CH T
SCRATCHES S K R AE1 CH AH0 Z
SCRATCHES S K R AE1 CH IH0 Z
SCRATCHING S K R AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scratch (v) skrˈætʃ (s k r a1 ch)
scratchy (j) skrˈætʃiː (s k r a1 ch ii)
scratched (v) skrˈætʃt (s k r a1 ch t)
scratches (v) skrˈætʃɪz (s k r a1 ch i z)
scratchier (j) skrˈætʃɪəʳr (s k r a1 ch i@ r)
scratching (v) skrˈætʃɪŋ (s k r a1 ch i ng)
scratch-pad (n) skrˈætʃ-pæd (s k r a1 ch - p a d)
scratchiest (j) skrˈætʃɪɪst (s k r a1 ch i i s t)
scratch-pads (n) skrˈætʃ-pædz (s k r a1 ch - p a d z)
scratch-race (n) skrˈætʃ-rɛɪs (s k r a1 ch - r ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, ] scratch out a difficult, meager existence, #26,239 [Add to Longdo]
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, / ] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape, #31,424 [Add to Longdo]
不痛不痒[bù tòng bù yǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, ] scratching the surface; superficial; perfunctory, #46,181 [Add to Longdo]
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, / ] scratch (wound); scratch (damage to an object), #62,368 [Add to Longdo]
抓伤[zhuā shāng, ㄓㄨㄚ ㄕㄤ, / ] scratch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsband {n}scratch tape [Add to Longdo]
Rubbelbild {n} | Rubbelbilder {pl}scratch picture | scratch pictures [Add to Longdo]
Streichmaß {n}scratch gauge [Add to Longdo]
Zwischenregister {n}scratch pad [Add to Longdo]
Kratze einen Geliebten und du findest einen Feind.Scratch a lover, and find a foe. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごりごり[gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
ぼりぼり;ぽりぽり[boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching [Add to Longdo]
スクラッチ[sukuracchi] (n,vs) scratch [Add to Longdo]
スクラッチノイズ[sukuracchinoizu] (n) scratch noise [Add to Longdo]
スクラッチパッド[sukuracchipaddo] (n) {comp} scratchpad [Add to Longdo]
スクラッチヒット[sukuracchihitto] (n) scratch hit [Add to Longdo]
スクラッチプレーヤー[sukuracchipure-ya-] (n) scratch player [Add to Longdo]
スクラッチマッチ[sukuracchimacchi] (n) scratch match [Add to Longdo]
スクラッチレース[sukuracchire-su] (n) scratch race [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチ[すくらっち, sukuracchi] scratch (vs) [Add to Longdo]
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scratch
   n 1: an abraded area where the skin is torn or worn off [syn:
      {abrasion}, {scratch}, {scrape}, {excoriation}]
   2: a depression scratched or carved into a surface [syn:
     {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}]
   3: informal terms for money [syn: {boodle}, {bread}, {cabbage},
     {clams}, {dinero}, {dough}, {gelt}, {kale}, {lettuce},
     {lolly}, {lucre}, {loot}, {moolah}, {pelf}, {scratch},
     {shekels}, {simoleons}, {sugar}, {wampum}]
   4: a competitor who has withdrawn from competition
   5: a line indicating the location of the start of a race or a
     game [syn: {start}, {starting line}, {scratch}, {scratch
     line}]
   6: dry mash for poultry [syn: {chicken feed}, {scratch}]
   7: a harsh noise made by scraping; "the scrape of violin bows
     distracted her" [syn: {scrape}, {scraping}, {scratch},
     {scratching}]
   8: poor handwriting [syn: {scribble}, {scratch}, {scrawl},
     {cacography}]
   9: (golf) a handicap of zero strokes; "a golfer who plays at
     scratch should be able to achieve par on a course"
   10: an indication of damage [syn: {scratch}, {scrape}, {scar},
     {mark}]
   v 1: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
      {fret}, {chafe}, {scratch}]
   2: cut the surface of; wear away the surface of [syn: {scratch},
     {scrape}, {scratch up}]
   3: scrape or rub as if to relieve itching; "Don't scratch your
     insect bites!" [syn: {rub}, {scratch}, {itch}]
   4: postpone indefinitely or annul something that was scheduled;
     "Call off the engagement"; "cancel the dinner party"; "we had
     to scrub our vacation plans"; "scratch that meeting--the
     chair is ill" [syn: {cancel}, {call off}, {scratch}, {scrub}]
   5: remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line;
     "Please strike this remark from the record"; "scratch that
     remark" [syn: {strike}, {scratch}, {expunge}, {excise}]
   6: gather (money or other resources) together over time; "She
     had scraped together enough money for college"; "they
     scratched a meager living" [syn: {scrape}, {scrape up},
     {scratch}, {come up}]
   7: carve, cut, or etch into a material or surface; "engrave a
     pen"; "engraved the trophy cupt with the winner's"; "the
     lovers scratched their names into the bark of the tree" [syn:
     {scratch}, {engrave}, {grave}, {inscribe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top