ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrape

S K R EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrape-, *scrape*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrape(vt) ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก, Syn. abrade, rasp, scour
scrape(vi) ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก
scrape(vt) ขัดสี, See also: เช็ดออก, ถู, Syn. erase
scrape(vi) ขัดสี, See also: เช็ดออก, ถู, Syn. erase
scrape(vi) อดออม, Syn. save
scrape(n) การขูด, See also: การโกน, เสียงขูดหรือเสียงโกน
scrape(n) รอยถลอก
scrape(n) สถานการณ์ที่ลำบาก, See also: สถานการณ์ยุ่งยาก, Syn. difficulty, dilemma, redicament
scraper(n) ผู้ขูด, See also: ผู้ครูด, ผู้เช็ด, ผู้โกน, มีดโกน, เครื่องขูด, เครื่องถู, เครื่องเช็ด, Syn. eraser, grater, grader, rasp
scrape in(phrv) เบียดเข้าไป, Syn. squeeze in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
skyscrape(สคายสเครพ') n. ภาพทิวทัศน์บนอากาศ. vi. สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นสูงเทียมฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scraperเครื่องกวาด, Example: เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
scraperscraper, สเครปเปอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapeDon't scrape your chair on the floor.
scrapeHe pinched and scraped for many years to save money.
scrapeHe scraped his car on the utility pole at the corner.
scrapeHe scraped his knee in a fall.
scrapeHe scraped mud from the door.
scrapeHe scraped the mud off his boots.
scrapeI managed to get out of the scrape.
scrapeScrape the skin off the potatoes.
scrapeShe scraped her shoes clean before she entered the house.
scrapeThe boy fell and scraped his knee.
scrapeThe truck scraped along the wall in the narrow road.
scrapeThey scraped up enough money to buy a gift for their mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกา(v) scratch, See also: scrape, Example: พ่อพรานนั่งนิ่งส่วนลูกพรานเกาหัวยุกยิกจนห้างโยก, Thai Definition: เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคัน
ขีด(v) scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai Definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขูด(v) scrape, See also: chafe, rub, grate, Syn. ครูด, ขูดลอก, Example: ช่างทาสีขูดสีออกจากผนังบ้านเพื่อทาสีใหม่, Thai Definition: เอาของมีคมครูดหรือครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม
สี(v) rub, See also: scrape, graze, Syn. ถู, ขัด, Example: คนบ้านนอกแต่ก่อนเอากิ่งข่อยมาสีฟันให้ฟันแข็งแรงเงางาม
ถูไถ(v) get by on, See also: scrape by on, Syn. ถูๆ ไถๆ, Example: เงินจำนวนสี่หมื่นบาทมันเล็กน้อย พอถูไถพอจ่ายกันได้, Thai Definition: แก้ข้อขัดข้องพอให้ลุล่วงไปได้, ยังใช้ได้ก็ทนไป
ถูไถ(v) scrape, Example: ผิวหนังจะหนาตัวขึ้นเมื่อผิวหนังส่วนนั้นถูไถกับสิ่งอื่นบ่อยๆ
รู่(v) rub, See also: scrape, Syn. ถู, สี
เฉี่ยว(v) scrape, See also: scratch, rub, Example: คนขับรถบรรทุกเกิดขับไปเฉี่ยวกับรถเก๋งเข้า เสียหายทั้งคู่, Thai Definition: อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็วแต่ไม่รุนแรงนักเช่น รถเฉี่ยวคน
กรีด(v) scratch, See also: scrape, Syn. ขีด, ข่วน, Example: น้องใช้มีดกรีดโต๊ะจนเป็นรอย, Thai Definition: ขีดให้เป็นรอย
กรีด(v) scrape, See also: graze, Syn. ครูด, Example: กิ่งไม้ข้างทางกรีดรถเป็นรอย, Thai Definition: ระไป, ครูดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
เกา[kao] (v) EN: scratch ; scrape  FR: gratter ; se gratter
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขีด[khīt] (v) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out  FR: gratter
ครูด[khrūt] (v) EN: scrape ; rub over ; scratch  FR: gratter ; frotter
ขูด[khūt] (v) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub  FR: gratter ; râper ; racler
ขุดลอก[khutløk] (v) EN: scrape  FR: draguer ; curer
ขูดลอก[khūtløk] (v) EN: scrape
เนื้อปลาขูด[neūa plā khūt] (n, exp) EN: scraped fish meat
ระ[ra] (v) EN: scrape grate ; graze ; brush against

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPE S K R EY1 P
SCRAPED S K R EY1 P T
SCRAPER S K R EY1 P ER0
SCRAPES S K R EY1 P S
SCRAPERS S K R EY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrape (v) skrˈɛɪp (s k r ei1 p)
scraped (v) skrˈɛɪpt (s k r ei1 p t)
scraper (n) skrˈɛɪpər (s k r ei1 p @ r)
scrapes (v) skrˈɛɪps (s k r ei1 p s)
scrapers (n) skrˈɛɪpəz (s k r ei1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
刮掉[guā diào, ㄍㄨㄚ ㄉㄧㄠˋ, ] scrape [Add to Longdo]
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, / ] scraper [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] scrape [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kratzen {n} (Geräusch)scrape (sound) [Add to Longdo]
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
スカイスクレーパー[sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]
スクレーパー[sukure-pa-] (n) scraper [Add to Longdo]
スクレイパー[sukureipa-] (n) scraper [Add to Longdo]
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together [Add to Longdo]
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]
削ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune [Add to Longdo]
削り取る[けずりとる, kezuritoru] (v5r) to shave off; to scrape off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrape
   n 1: a harsh noise made by scraping; "the scrape of violin bows
      distracted her" [syn: {scrape}, {scraping}, {scratch},
      {scratching}]
   2: an abraded area where the skin is torn or worn off [syn:
     {abrasion}, {scratch}, {scrape}, {excoriation}]
   3: a deep bow with the foot drawn backwards (indicating
     excessive humility); "all that bowing and scraping did not
     impress him" [syn: {scrape}, {scraping}]
   4: an indication of damage [syn: {scratch}, {scrape}, {scar},
     {mark}]
   v 1: scratch repeatedly; "The cat scraped at the armchair" [syn:
      {scrape}, {grate}]
   2: make by scraping; "They scraped a letter into the stone"
   3: cut the surface of; wear away the surface of [syn: {scratch},
     {scrape}, {scratch up}]
   4: bend the knees and bow in a servile manner [syn: {scrape},
     {kowtow}, {genuflect}]
   5: gather (money or other resources) together over time; "She
     had scraped together enough money for college"; "they
     scratched a meager living" [syn: {scrape}, {scrape up},
     {scratch}, {come up}]
   6: bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy
     skinned his knee when he fell" [syn: {skin}, {scrape}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top