ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrapbook

S K R AE1 P B UH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrapbook-, *scrapbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrapbook(n) สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, See also: สมุดเก็บภาพหรือรูป, อัลบั้มรูป, Syn. memorabilia, notebook, portfolio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrapbook(สแครพ'บุค) n. สมุดติดรูป,ข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
scrapbook(n) สมุดปิดภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPBOOK S K R AE1 P B UH2 K
SCRAPBOOKS S K R AE1 P B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrapbook (n) skrˈæpbuk (s k r a1 p b u k)
scrapbooks (n) skrˈæpbuks (s k r a1 p b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪贴簿[jiǎn tiē bù, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄧㄝ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] scrapbook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einklebebuch {n} | Einklebebücher {pl}scrapbook | scrapbooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクラップブック[sukurappubukku] (n) scrapbook [Add to Longdo]
切り抜き(P);切抜き[きりぬき, kirinuki] (n) (1) clipping (of newspaper article, etc.); cutting; scrap (for a scrapbook); (2) (abbr) (See 切り抜き絵,切り抜き細工) cut-out (picture, coloured paper, etc.); (P) [Add to Longdo]
切り抜き帳;切り抜き帖[きりぬきちょう, kirinukichou] (n) scrapbook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scrapbook
      n 1: an album into which clippings or notes or pictures can be
           pasted

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top