ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrap

S K R AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrap-, *scrap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrap(n) เศษเล็กๆ, See also: ชิ้น, จำนวนเล็กน้อย, Syn. atom, bit, fragment, particle, piece
scrap(adj) เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: เป็นเศษเล็กเศษน้อย
scrap(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, See also: ทำให้แตกแยก, Ant. bring back, restore
scrape(vt) ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก, Syn. abrade, rasp, scour
scrape(vi) ขูด, See also: ไถ, โกน, ถาก
scrape(vt) ขัดสี, See also: เช็ดออก, ถู, Syn. erase
scrape(vi) ขัดสี, See also: เช็ดออก, ถู, Syn. erase
scrape(vi) อดออม, Syn. save
scrape(n) การขูด, See also: การโกน, เสียงขูดหรือเสียงโกน
scrape(n) รอยถลอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrap(สแครพ) n. ชิ้น,เศษ,จำนวนเล็กน้อย adj. เป็นเศษ,เล็กน้อย,ของเหลือ,ทิ้งแล้ว,ใช้แล้ว vt. ทำให้เป็นเศษ,ทำให้แตกแยกออก,ทิ้ง,เลิก., See also: scraps n., pl. เศษอาหาร, กากน้ำมัน, เศษอาหารเหลือ scrapingly adv., Syn. fragment
scrap ironn. เหล็กเก่า ๆ สำหรับหล่อหลอมและเปลี่ยนรูปใหม่,เศษเหล็ก
scrapbook(สแครพ'บุค) n. สมุดติดรูป,ข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่น ๆ
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
skyscrape(สคายสเครพ') n. ภาพทิวทัศน์บนอากาศ. vi. สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นสูงเทียมฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
scrap(n) ชิ้น,เศษ,สิ่งเล็กน้อย,ของไม่มีค่า
scrapbook(n) สมุดปิดภาพ
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scrapเศษวัสดุ, Example: วัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่หมดอายุการใช้งาน [สิ่งแวดล้อม]
Scrapเศษซาก [การบัญชี]
Scrap Metal Merchantพ่อค้าเศษโลหะ, Example: ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเศษโลหะ จากขยะ และเป็นผู้ที่มีสำนักงาน โรงงานที่เก็บ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เกี่ยวกับขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Scrap Peocesserผู้แปรรูปเศษวัสดุ, Example: บุคคลหรือองค์กรซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับเศษ วัสดุ ซึ่งโดยทั่วไปเน้นการแยกเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิให้ได้สะดวกขึ้น หรือเพื่อความสะอาดในการขนส่งและการกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Scrap valueราคามูลค่าซาก, มูลค่าเศษซาก [การบัญชี]
Scraperเครื่องกวาด, Example: เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
scraperscraper, สเครปเปอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapDon't scrape your chair on the floor.
scrapHe is scraping on the violin.
scrapHe pinched and scraped for many years to save money.
scrapHe scraped his car on the utility pole at the corner.
scrapHe scraped his knee in a fall.
scrapHe scraped mud from the door.
scrapHe scraped the mud off his boots.
scrapI managed to get out of the scrape.
scrapI'm managing scraping along on a small salary.
scrapI wrote down his phone number on a scrap of paper.
scrapLet's scrap everything and start over again with a clean slate.
scrapPut the plan on the scrap heap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกา(v) scratch, See also: scrape, Example: พ่อพรานนั่งนิ่งส่วนลูกพรานเกาหัวยุกยิกจนห้างโยก, Thai Definition: เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคัน
ขีด(v) scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai Definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขูด(v) scrape, See also: chafe, rub, grate, Syn. ครูด, ขูดลอก, Example: ช่างทาสีขูดสีออกจากผนังบ้านเพื่อทาสีใหม่, Thai Definition: เอาของมีคมครูดหรือครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม
เศษ(n) bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai Definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
สี(v) rub, See also: scrape, graze, Syn. ถู, ขัด, Example: คนบ้านนอกแต่ก่อนเอากิ่งข่อยมาสีฟันให้ฟันแข็งแรงเงางาม
ถูไถ(v) get by on, See also: scrape by on, Syn. ถูๆ ไถๆ, Example: เงินจำนวนสี่หมื่นบาทมันเล็กน้อย พอถูไถพอจ่ายกันได้, Thai Definition: แก้ข้อขัดข้องพอให้ลุล่วงไปได้, ยังใช้ได้ก็ทนไป
ถูไถ(v) scrape, Example: ผิวหนังจะหนาตัวขึ้นเมื่อผิวหนังส่วนนั้นถูไถกับสิ่งอื่นบ่อยๆ
รู่(v) rub, See also: scrape, Syn. ถู, สี
เฉี่ยว(v) scrape, See also: scratch, rub, Example: คนขับรถบรรทุกเกิดขับไปเฉี่ยวกับรถเก๋งเข้า เสียหายทั้งคู่, Thai Definition: อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็วแต่ไม่รุนแรงนักเช่น รถเฉี่ยวคน
กระท่อนกระแท่น(adj) fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
กะโหลกกะลา[kalōk kalā] (adj) EN: wasteful ; scrap
เกา[kao] (v) EN: scratch ; scrape  FR: gratter ; se gratter
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
ขีด[khīt] (v) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out  FR: gratter
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
ครูด[khrūt] (v) EN: scrape ; rub over ; scratch  FR: gratter ; frotter
ขูด[khūt] (v) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub  FR: gratter ; râper ; racler

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAP S K R AE1 P
SCRAPS S K R AE1 P S
SCRAPE S K R EY1 P
SCRAPED S K R EY1 P T
SCRAPES S K R EY1 P S
SCRAPPY S K R AE1 P IY0
SCRAPER S K R EY1 P ER0
SCRAPPED S K R AE1 P T
SCRAPERS S K R EY1 P ER0 Z
SCRAPING S K R EY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrap (v) skrˈæp (s k r a1 p)
scrape (v) skrˈɛɪp (s k r ei1 p)
scraps (v) skrˈæps (s k r a1 p s)
scraped (v) skrˈɛɪpt (s k r ei1 p t)
scraper (n) skrˈɛɪpər (s k r ei1 p @ r)
scrapes (v) skrˈɛɪps (s k r ei1 p s)
scrappy (j) skrˈæpiː (s k r a1 p ii)
scrapers (n) skrˈɛɪpəz (s k r ei1 p @ z)
scraping (v) skrˈɛɪpɪŋ (s k r ei1 p i ng)
scrapped (v) skrˈæpt (s k r a1 p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸片[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]
废铁[fèi tiě, ㄈㄟˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] scrap iron, #33,206 [Add to Longdo]
边角料[biān jiǎo liào, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] scrap; bits and pieces left over, #70,805 [Add to Longdo]
废铜烂铁[fèi tóng làn tiě, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] scrap metal; a pile of junk, #100,077 [Add to Longdo]
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] scraps of wood, #300,725 [Add to Longdo]
便条纸[biàn tiáo zhǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓˇ, 便 / 便] scrap paper [Add to Longdo]
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
刮掉[guā diào, ㄍㄨㄚ ㄉㄧㄠˋ, ] scrape [Add to Longdo]
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, / ] scraper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altmetall {n}scrap metal [Add to Longdo]
Papierfetzen {m}scrap of paper [Add to Longdo]
Schrotthaufen {m}scrap heap [Add to Longdo]
Schrotthändler {m}; Altwarenhändler {m} | Schrotthändler {pl}; Altwarenhändler {pl}scrap dealer | scrap dealers [Add to Longdo]
Schrottplatz {m} | Schrottplätze {pl}scrap yard; junkyard | scrap yards [Add to Longdo]
Schrottwert {m}scrap value [Add to Longdo]
Vergiss es!Scrap it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
かつかつ[katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
ごりごり[gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
ケレン[keren] (n) scraping [Add to Longdo]
スカイスクレーパー[sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrap
   n 1: a small fragment of something broken off from the whole; "a
      bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
      {flake}, {fleck}, {scrap}]
   2: worthless material that is to be disposed of [syn: {rubbish},
     {trash}, {scrap}]
   3: a small piece of something that is left over after the rest
     has been used; "she jotted it on a scrap of paper"; "there
     was not a scrap left"
   4: the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke
     out at the hockey game"; "there was fighting in the streets";
     "the unhappy couple got into a terrible scrap" [syn: {fight},
     {fighting}, {combat}, {scrap}]
   v 1: dispose of (something useless or old); "trash these old
      chairs"; "junk an old car"; "scrap your old computer" [syn:
      {trash}, {junk}, {scrap}]
   2: have a disagreement over something; "We quarreled over the
     question as to who discovered America"; "These two fellows
     are always scrapping over something" [syn: {quarrel},
     {dispute}, {scrap}, {argufy}, {altercate}]
   3: make into scrap or refuse; "scrap the old airplane and sell
     the parts"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top