ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scorpion

S K AO1 R P IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scorpion-, *scorpion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scorpion(n) แมงป่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)

English-Thai: Nontri Dictionary
scorpion(n) แมงป่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scorpion venomsพิษแมงป่อง [TU Subject Heading]
Scorpionsแมงป่อง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงป่อง(n) scorpion, Example: บริเวณที่มีฝนตกชุก มีต้นไม้หนาทึบมักจะเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เล็กๆ ชนิดหนึ่งมี 4 ขา มีก้าม 2 ก้าม ก้ามกางอยู่ที่หัว มีหางงอน มีเหล็กในที่ปลายหาง ต่อยปวด
พฤศจิก(n) scorpion, See also: Scorpio, Syn. แมงป่อง, ราศีพฤศจิก, ราศีพิจิก, พิจิก, Example: เกณฑ์การคำนวณอันโตนาที ราศีสิงห์กับราศีพฤศจิกจะมีราศีละ 6 มหานาที, Count Unit: ราศี, Thai Definition: แมงป่อง, ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง เรียกว่า ราศีพฤศจิก เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขตอย(n) scorpion, Syn. แมงป่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงช้าง[maēng chāng] (n) EN: giant scorpion
แมงป่อง[maēng pǿng] (n) EN: scorpion  FR: scorpion [m]
แมงแซ่[maēng saē] (n) EN: whip scorpion
แมงสีเสียด[maēng sīsīet] (n, exp) EN: Water Scorpion Beetle
แมลงคันโซ่[malaēng khansō] (n, exp) EN: Water Scorpion Beetle
แมลงป่อง[malaēng pøng] (n) EN: scorpion  FR: scorpion [m]
แมลงสีเสียด[malaēng sīsīet] (n, exp) EN: Water Scorpion Beetle
มวนแมลงป่องน้ำ[mūan malaēng pøng nām] (n, exp) EN: Water Scorpion Beetle
ราศีพิจิก[rāsī Phijik] (n, exp) EN: Scorpio  FR: signe du Scorpion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCORPION S K AO1 R P IY0 AH0 N
SCORPIONS S K AO1 R P IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scorpion (n) skˈɔːpɪəʳn (s k oo1 p i@ n)
scorpions (n) skˈɔːpɪəʳnz (s k oo1 p i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] scorpion, #4,428 [Add to Longdo]
[xiē, ㄒㄧㄝ, / ] scorpion, #4,428 [Add to Longdo]
蝎子[xiē zi, ㄒㄧㄝ ㄗ˙, / ] scorpion, #16,639 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skorpion {m} [zool.] | Skorpione {pl}scorpion | scorpions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蟹虫;擬蠍[かにむし;カニムシ, kanimushi ; kanimushi] (n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida); false scorpion [Add to Longdo]
笠子[かさご, kasago] (n) (1) (uk) scorpionfish; (2) marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus) [Add to Longdo]
鬼カサゴ[おにカサゴ;オニカサゴ, oni kasago ; onikasago] (n) (uk) scorpionfish (Scorpaenopsis cirrhosa); hairy stingfish [Add to Longdo]
挙尾虫[しりあげむし;シリアゲムシ, shiriagemushi ; shiriagemushi] (n) (uk) scorpionfly (esp. the Japanese scorpionfly, Panorpa japonica); scorpion fly [Add to Longdo]
虎魚;鰧(oK)[おこぜ, okoze] (n) stingfish; scorpion fish; stonefish [Add to Longdo]
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation [Add to Longdo]
水蟷螂[みずかまきり, mizukamakiri] (n) water stick; water scorpion [Add to Longdo]
太鼓打[たいこうち;タイコウチ, taikouchi ; taikouchi] (n) (uk) Laccotrephes japonensis (species of water scorpion) [Add to Longdo]
天蠍宮[てんかつきゅう, tenkatsukyuu] (n) Scorpio (8th zodiacal sign); the Scorpion [Add to Longdo]
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Scorpion
   n 1: (astrology) a person who is born while the sun is in
      Scorpio [syn: {Scorpio}, {Scorpion}]
   2: the eighth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about October 23 to November 21 [syn: {Scorpio}, {Scorpio the
     Scorpion}, {Scorpion}]
   3: arachnid of warm dry regions having a long segmented tail
     ending in a venomous stinger

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top