ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoop

S K UW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoop-, *scoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoop(n) ทัพพี, See also: กระบวย, ช้อนตวง, Syn. ladle, shovel
scoop(n) ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop(n) ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ข่าวน่าสนใจ, สกู๊ปข่าว
scoop(n) โพรง, See also: ช่องแคบๆ
scoop(vt) ตัก, See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scoop(vt) ทำให้เป็นโพรง
scooper(n) ผู้ทำให้เป็นโพรง
scoop up(phrv) ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง, Syn. scoop out
scoopful(adj) เต็มช้อน
scoop out(phrv) ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก, Syn. scoop up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel, shovel, ladle, spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
scoop(n) ทัพพี,พลั่ว,กระบวย,ตะหลิว
scoop(vt) ตักด้วยทัพพี,ตักด้วยพลั่ว,ตีพิมพ์ข่าวก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scoopช้อนควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoopHe scooped up sand by the handful.
scoopThe film scooped up three awards at the Cannes film festival.
scoopWhat's the scoop on your new boyfriend?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ้ย(v) push rice into mouth by using chopsticks, See also: scoop rice into one's mouth by using chopsticks, Example: เขาพุ้ยข้าวเข้าไปในปากด้วยตะเกียบโดยไม่หกเลยสักเม็ด, Thai Definition: อาการที่เอาตะเกียบคุ้ยข้าวเข้าปาก
ฟาย(v) dip with hand, See also: scoop with hand, Example: เขาฟายน้ำจากลำธารขึ้นมาลบหน้าเพิ่มความสดชื่น, Thai Definition: เอาอุ้งมือตัก
ตัก(v) scoop, See also: dip, draw, fetch, get, ladle, Syn. ช้อน, Example: ทุกเช้าก่อนที่เด็กชายจะไปโรงเรียนเขาต้องตักน้ำจากบ่อมาไว้ในตุ่มให้ตายายใช้, Thai Definition: เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
กระบวย(n) dipper, See also: scoop, coconutshell ladle, Example: เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม, Count Unit: อัน, Thai Definition: ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ
การตัก(n) scoop, See also: ladling, Syn. การช้อน, การขุด, Example: การตักอาหารขณะรับประทานร่วมกันหลายคนควรใช้ช้อนกลาง, Thai Definition: การเอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
กอบ(v) scoop up, See also: pick up, gather up, Example: ลุงใช้มือกอบเมล็ดข้าวที่ร่วงลงพื้น, Thai Definition: เอามือ 2 ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น
โกย(v) shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai Definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
ควัก(v) scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai Definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
คว้าน(v) core, See also: scoop out, remove, Syn. ควัก, แขวะ, Example: คุณครูกำลังสอนให้นักเรียนคว้านผลไม้, Thai Definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[chøn] (v) EN: take up ; scoop ; dip  FR: puiser ; retirer
ควัก[khwak] (v) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out  FR: extraire ; retirer
โกย[kōi] (v) EN: shovel ; scoop up ; pitch  FR: puiser ; pelleter
กระบวย[krabūay] (n) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle  FR: louche [f]
พลั่ว[phlūa] (n) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel  FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
พุ้ย[phui = phūi] (v) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks  FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
ตัก[tak] (v) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get  FR: puiser ; vider
น้ำ[wak nām] (v, exp) EN: scoop water up with the hands  FR: puiser l'eau avec les mains
วิด[wit] (v) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump  FR: écoper ; vider

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOP S K UW1 P
SCOOPS S K UW1 P S
SCOOPED S K UW1 P T
SCOOPER S K UW1 P ER0
SCOOPING S K UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoop (v) skˈuːp (s k uu1 p)
scoops (v) skˈuːps (s k uu1 p s)
scooped (v) skˈuːpt (s k uu1 p t)
scoopful (n) skˈuːpful (s k uu1 p f u l)
scooping (v) skˈuːpɪŋ (s k uu1 p i ng)
scoopfuls (n) skˈuːpfulz (s k uu1 p f u l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勺子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, ] scoop; ladle, #22,526 [Add to Longdo]
[wān, ㄨㄢ, ] scoop out, #50,292 [Add to Longdo]
杓子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, ] scoop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelle {f}; Spatel {m} | Kellen {pl}scoop | scoops [Add to Longdo]
U-Ausscnitt {m}scoop neck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷよぷよすくい[puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スクープ[suku-pu] (n,vs) scoop; (P) [Add to Longdo]
スクープヘッド[suku-puheddo] (n) scoophead (Sphyrna media, species of little-known hammerhead shark found in tropical waters of the western Atlantic and eastern Pacific) [Add to Longdo]
ポイ[poi] (n) paper scoop used in goldfish scooping [Add to Longdo]
一菊[いっきく, ikkiku] (n) one scoop (of water) [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea [Add to Longdo]
灰匙[はいさじ, haisaji] (n) ash scoop (tea ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoop
   n 1: the quantity a scoop will hold [syn: {scoop}, {scoopful}]
   2: a hollow concave shape made by removing something [syn:
     {scoop}, {pocket}]
   3: a news report that is reported first by one news
     organization; "he got a scoop on the bribery of city
     officials" [syn: {exclusive}, {scoop}]
   4: street names for gamma hydroxybutyrate [syn: {soap}, {scoop},
     {max}, {liquid ecstasy}, {grievous bodily harm}, {goop},
     {Georgia home boy}, {easy lay}]
   5: the shovel or bucket of a dredge or backhoe [syn: {scoop},
     {scoop shovel}]
   6: a large ladle; "he used a scoop to serve the ice cream"
   v 1: take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar
      out of the container" [syn: {scoop}, {scoop out}, {lift
      out}, {scoop up}, {take up}]
   2: get the better of; "the goal was to best the competition"
     [syn: {outdo}, {outflank}, {trump}, {best}, {scoop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top