ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoffing

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoffing-, *scoffing*, scoff
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoffingly[ADV] อย่างเยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( scoffing )( scoffingThe O.C. (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoffing    (v) skˈɒfɪŋ (s k o1 f i ng)
scoffingly    (a) skˈɒfɪŋliː (s k o1 f i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scoffing
      n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
           {mockery}, {scoff}, {scoffing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top