ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoff

S K AO1 F   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoff-, *scoff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoff[VI] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff[VT] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff[N] การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scoff[VI] กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff[VT] กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff[N] อาหารประเภทปลา (คำสแลง), See also: ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoffer[N] ผู้เยาะเย้ย
scoff at[PHRV] หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. laugh at
scoff at[PHRV] คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scofflaw[N] ผู้เย้ยกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer

English-Thai: Nontri Dictionary
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,พูดเสียดสี,พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[HELMER SCOFFS][HELMER น้ำอดน้ำทน] Bloodsport (1988)
[ Scoffs ] Don't be tellin' me about foot massages.[Scoffs] อย่า tellin 'ฉันเกี่ยวกับการนวดเท้า Pulp Fiction (1994)
( scoffing )( scoffing ) The O.C. (2003)
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น Saw (2004)
( scoffs )(เหอะ) Pilot (2004)
MAYBE IF WE CAN FIND OUT WHO YOUR REAL FATHER IS.... (Amanda scoffs)บางที ถ้าเราสามารถหาว่า ใครเป็นพ่อแท้ ๆ ของเธอ Family/Affair (2007)
[MUMBLES SCOFFS]RocknRolla (2008)
- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ]- [Scoffs] - [Coins Clinking] City of Ember (2008)
[ Scoffs ] miracles?ปาฏิหาริย์น่ะเหรอ? Death Takes a Holiday (2009)
(Clay scoffs) CLAY: Goodto havehim back.เอาหน้าไปมุดเนินจิ๋ม ดีใจที่เขากลับมาแล้ว Albification (2009)
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
[ scoffs ]Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoffThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
scoffThey scoffed at our efforts.
scoffTo our surprise, he scoffed the lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)   FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOFF    S K AO1 F
SCOFFS    S K AO1 F S
SCOFFED    S K AO1 F T
SCOFFIELD    S K AO1 F IY2 L D
SCOFFLAWS    S K AA1 F L AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoff    (v) skˈɒf (s k o1 f)
scoffs    (v) skˈɒfs (s k o1 f s)
scoffed    (v) skˈɒft (s k o1 f t)
scoffer    (n) skˈɒfər (s k o1 f @ r)
scoffers    (n) skˈɒfəz (s k o1 f @ z)
scoffing    (v) skˈɒfɪŋ (s k o1 f i ng)
scoffingly    (a) skˈɒfɪŋliː (s k o1 f i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoff
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   v 1: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at
      the speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack},
      {gibe}]
   2: treat with contemptuous disregard; "flout the rules" [syn:
     {scoff}, {flout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top