ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schoolteacher

S K UW1 L T IY2 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schoolteacher-, *schoolteacher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schoolteacher(n) อาชีพครู, Syn. educator, instructor, lecturer

English-Thai: Nontri Dictionary
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolteacherYou are a schoolteacher, aren't you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
แม่พิมพ์[maēphim] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOOLTEACHER S K UW1 L T IY2 CH ER0
SCHOOLTEACHERS S K UW1 L T IY2 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schoolteacher (n) skˈuːltiːtʃər (s k uu1 l t ii ch @ r)
schoolteachers (n) skˈuːltiːtʃəz (s k uu1 l t ii ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schullehrer {m} | Schullehrer {pl}schoolteacher | schoolteachers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties [Add to Longdo]
熱血教師[ねっけつきょうし, nekketsukyoushi] (n) enthusiastic schoolteacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  schoolteacher
      n 1: a teacher in a school below the college level [syn:
           {schoolteacher}, {school teacher}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top