ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schoolmistress

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schoolmistress-, *schoolmistress*, schoolmistres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schoolmistress(n) ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง, See also: ครูผู้หญิง, Syn. mistress, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schoolmistress (n) skˈuːlmɪstrɪs (s k uu1 l m i s t r i s)
schoolmistresses (n) skˈuːlmɪstrɪsɪz (s k uu1 l m i s t r i s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schoolmistress
   n 1: a woman schoolteacher (especially one regarded as strict)
      [syn: {schoolmarm}, {schoolma'am}, {schoolmistress},
      {mistress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top