ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sceptre

S EH1 P T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sceptre-, *sceptre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sceptre(n) คทา, See also: คทาของกษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจ, Syn. cane, pole, scepter, stick, wand
sceptre(vt) มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. scepter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sceptre(เซพ'เทอะ) n. คทา,คทาของกษัตริย์ ,พระราชอำนาจ vt. มอบคทาให้,มอบอำนาจให้, See also: sceptral adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sceptre(n) คทา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยมทัณฑ์(n) the stick of absolute power of the god of the world of the dead, See also: sceptre of the god of Death, Thai Definition: ไม้อาญาสิทธิ์ของพระยม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมทัณฑ์[yommathan] (n) EN: the stick of absolute power of the god of the world of the dead ; sceptre of the god of Death

CMU English Pronouncing Dictionary
SCEPTRE S EH1 P T ER0
SCEPTRE S K EH1 P T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sceptre (n) sˈɛptər (s e1 p t @ r)
sceptred (j) sˈɛptəd (s e1 p t @ d)
sceptres (n) sˈɛptəz (s e1 p t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zepter {n}; Szepter {n} [Ös.; alt] | Zepter {pl}; Szepter {pl} [Ös.; alt]sceptre [Br.]; scepter [Am.] | sceptres [Br.]; scepteris [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sceptre
   n 1: the imperial authority symbolized by a scepter [syn:
      {scepter}, {sceptre}]
   2: a ceremonial or emblematic staff [syn: {scepter}, {sceptre},
     {verge}, {wand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top