ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scepter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scepter-, *scepter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scepter(n) คทา, See also: คทาของกษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจ, Syn. cane, pole, sceptre, stick, wand
scepter(vt) มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. sceptre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scepter(เซพ'เทอะ) n. คทา,คทาของกษัตริย์ ,พระราชอำนาจ vt. มอบคทาให้,มอบอำนาจให้, See also: sceptral adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sceptersคทา [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sceptered (j) sˈɛptəd (s e1 p t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权杖[quán zhàng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄤˋ, / ] scepter, #47,250 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] scepter, #120,747 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] scepter, #250,444 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scepter
   n 1: the imperial authority symbolized by a scepter [syn:
      {scepter}, {sceptre}]
   2: a ceremonial or emblematic staff [syn: {scepter}, {sceptre},
     {verge}, {wand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top