ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scenario

S IH0 N EH1 R IY0 OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scenario-, *scenario*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scenario(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan
scenario(n) บทภาพยนตร์, See also: บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร, Syn. plot, outline, script

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script, plot

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scenarios(n) ปกติใช้คำว่า scenario เติม -ios เข้าไป = บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scenarioA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
scenarioThat's something like a movie scenario.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทภาพยนตร์(n) screenplay, See also: scenario, Example: ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม, Thai Definition: บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [m] ; script [m]
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[kān sommot saphāp thī lēorāi thīsut] (n, exp) EN: worst-case scenario
โครงเรื่อง[khrōng reūang] (n, exp) EN: story line ; plot  FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCENARIO S IH0 N EH1 R IY0 OW0
SCENARIOS S IH0 N EH1 R IY0 OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scenario (n) sˈɪnˈaːrɪəʳə (s i1 n aa1 r i@ @)
scenarios (n) sˈɪnˈaːrɪəʳuz (s i1 n aa1 r i@ u z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehbuch {n}; Szenario {n} | Drehbücher {pl}scenario | scenarios [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリジナルシナリオ[orijinarushinario] (n) original scenario [Add to Longdo]
シナリオ[shinario] (n) scenario; (P) [Add to Longdo]
シナリオライター[shinarioraita-] (n) scenario writer; (P) [Add to Longdo]
脚本[きゃくほん, kyakuhon] (n) script; screenplay; scenario; (P) [Add to Longdo]
脚本家[きゃくほんか, kyakuhonka] (n) scriptwriter; playwright; scenario writer [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] (n) script; libretto; scenario; (P) [Add to Longdo]
本読み[ほんよみ, honyomi] (n) good reader; scenario reading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scenario
   n 1: an outline or synopsis of a play (or, by extension, of a
      literary work)
   2: a setting for a work of art or literature; "the scenario is
     France during the Reign of Terror"
   3: a postulated sequence of possible events; "planners developed
     several scenarios in case of an attack"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top