ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scarper

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarper-, *scarper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarper(sl) หนีเร็ว!

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scarperWell now ... shall we scarper before we're found?

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarper (v) skˈaːpər (s k aa1 p @ r)
scarpers (v) skˈaːpəz (s k aa1 p @ z)
scarpered (v) skˈaːpəd (s k aa1 p @ d)
scarpering (v) skˈaːpərɪŋ (s k aa1 p @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarper
   v 1: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this
      man, run!"; "The burglars escaped before the police showed
      up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam},
      {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills},
      {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break
      away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top