ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scarcity

S K EH1 R S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarcity-, *scarcity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarcity(n) ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก

English-Thai: Nontri Dictionary
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARCITY S K EH1 R S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarcity (n) skˈɛəʳsɪtiː (s k e@1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seltenheitswert {m}scarcity value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
就職難[しゅうしょくなん, shuushokunan] (n) scarcity of employment [Add to Longdo]
少なげ[すくなげ, sukunage] (exp) scarcity [Add to Longdo]
男ひでり;男旱り;男旱[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men [Add to Longdo]
品薄[しなうす, shinausu] (adj-na,n) shortage of stock; scarcity of goods [Add to Longdo]
払底[ふってい, futtei] (n,vs) shortage; scarcity; dearth; famine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarcity
   n 1: a small and inadequate amount [syn: {scarcity},
      {scarceness}] [ant: {abundance}, {copiousness},
      {teemingness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top