ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sawyer

S AO1 Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sawyer-, *sawyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sawyer(n) ผู้เลื่อย, See also: กรรมกรเลื่อย, Syn. woodsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
sawyer(n) คนเลื่อยไม้

CMU English Pronouncing Dictionary
SAWYER S AO1 Y ER0
SAWYER S OY1 ER0
SAWYERS S AO1 Y ER0 Z
SAWYER'S S AO1 Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sawyer (n) sˈɔːjər (s oo1 y @ r)
sawyers (n) sˈɔːjəz (s oo1 y @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
木挽き[こびき, kobiki] (n) sawyer [Add to Longdo]
木挽き歌[こびきうた, kobikiuta] (n) sawyer's song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sawyer
   n 1: one who is employed to saw wood
   2: any of several beetles whose larvae bore holes in dead or
     dying trees especially conifers [syn: {sawyer}, {sawyer
     beetle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top