ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savagery

S AE1 V IH0 JH EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savagery-, *savagery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savagery(n) ความดุร้าย, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, barbarity

English-Thai: Nontri Dictionary
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยธรรม(n) barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai Definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVAGERY S AE1 V IH0 JH EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savagery (n) sˈævɪʤriː (s a1 v i jh r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savagery
   n 1: the property of being untamed and ferocious; "the coastline
      is littered with testaments to the savageness of the
      waters"; "a craving for barbaric splendor, for savagery and
      color and the throb of drums" [syn: {savageness},
      {savagery}]
   2: the trait of extreme cruelty [syn: {ferociousness},
     {brutality}, {viciousness}, {savagery}]
   3: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top