ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sauter

S AO0 T EY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauter-, *sauter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauternes(n) เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
Sauternes(n) เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[dōt] (v) EN: jump ; leap  FR: sauter ; bondir
โดดร่ม[dōt rom] (v, exp) EN: parachute  FR: sauter en parachute
โจน[jōn] (v) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive  FR: bondir ; sauter ; plonger
กั้ง[kang] (n, prop) EN: Mantis shrimp  FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
ข้าม[khām] (v) EN: leave out ; overlook  FR: exclure ; sauter ; négliger
กระเด็น[kraden] (v) EN: bounce ; rebound ; spring  FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระดอน[kradøn] (v) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet  FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[kradōt] (v) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip  FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[kradōt khām] (v, exp) EN: skip over  FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[kradōt khām ... nā] (v, exp) EN: skip over ... (+ nb) pages  FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUTER S AO0 T EY1 ER0
SAUTERNE S OW0 T ER1 N
SAUTERNES S OW0 T ER1 N Z

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーテルヌ[so-terunu] (n) Sauternes (fre [Add to Longdo]
タイワンヤモリザメ[taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top